Tijdens dit eerste kwartaal heeft Ascencio een stijging van het onroerende nettoresultaat geregistreerd, tot een beloop van 3,346 miljoen EUR op 31 december 2008, in vergelijking met 2,755 miljoen EUR voor dezelfde periode op 31 december 2007.

Het lopende nettoresultaat stijgt zich aan 2,311 miljoen EUR op 31 december 2008 tegen 2,040 miljoen EUR op 31 december 2007.
Het lopende nettoresultaat houdt rekening met het feit dat het vermogen met 4,79% gestegen is in vergelijking met 31 december 2007.

Een waardevermindering van de vastgoedportefeuille in combinatie met het negatieve gevolg van de evaluatie van de financiële instrumenten op basis van IAS 39, namelijk -4,944 miljoen EUR, brengt het nettoresultaat evenwel op -5,339 miljoen EUR.

De norm IAS 39 legt immers de tenlasteneming op van de niet-gerealiseerde waardevariatie op financiële instrumenten.
Bijgevolg bedraagt het nettoresultaat -5,339 miljoen EUR op 31 december 2008 tegenover 2,834 miljoen EUR op 31 december 2007.

Wat de intrinsieke waarde per aandeel1 betreft, die wordt vastgesteld op 46,54 EUR. Op 30 september 2008 was ze vastgesteld op 47,33 EUR na uitkering.

Tijdens dit eerste kwartaal heeft Ascencio een stijging van het onroerende nettoresultaat geregistreerd, tot een beloop van 3,346 miljoen EUR op 31 december 2008, in vergelijking met 2,755 miljoen EUR voor dezelfde periode op 31 december 2007. Het lopende nettoresultaat stijgt zich aan 2,311 miljoen EUR op 31 december 2008 tegen 2,040 miljoen EUR op 31 december 2007. Het lopende nettoresultaat houdt rekening met het feit dat het vermogen met 4,79% gestegen is in vergelijking met 31 december 2007.Een waardevermindering van de vastgoedportefeuille in combinatie met het negatieve gevolg van de evaluatie van de financiële instrumenten op basis van IAS 39, namelijk -4,944 miljoen EUR, brengt het nettoresultaat evenwel op -5,339 miljoen EUR. De norm IAS 39 legt immers de tenlasteneming op van de niet-gerealiseerde waardevariatie op financiële instrumenten. Bijgevolg bedraagt het nettoresultaat -5,339 miljoen EUR op 31 december 2008 tegenover 2,834 miljoen EUR op 31 december 2007.Wat de intrinsieke waarde per aandeel1 betreft, die wordt vastgesteld op 46,54 EUR. Op 30 september 2008 was ze vastgesteld op 47,33 EUR na uitkering.