Al dit vermogen wordt belegd in een veelheid van instrumenten en activa (aandelen, obligaties, kunst, beleggingsfonds, termijnrekening, etc.). Om het risico te spreiden en bokkensprongen te vermijden, wordt vaak geadviseerd om te beleggen via een beleggingsvennootschap. Het motto 'vele kleintjes maken een groot' indachtig, gaat de bevek vermogen van vele beleggers centraliseren. Dit vermogen wordt belegd volgens de strategie omschreven in de prospectus en vervolgens actief beheerd. Tegenover dergelijke actief beheer staat natuurlijk een hogere prijs. Het doel is dat de index wordt verslagen.

Succes bevek taant

Uit cijfers van BEAMA (Belgische vereniging van Asset Managers) blijkt echter dat het vermogen dat wordt belegd via fondsen naar beneden dondert. In amper enkel jaren tijd kalfde het af van om en bij 175 miljard EUR naar 105 miljard EUR. De verklaring hiervoor zou de recent verstrengde heffing op sparen zijn. Maar misschien is er een belangrijkere reden dan een louter fiscale. Met name dat beveks de duimen moeten leggen voor de 'tracker'. Dat is natuurlijk niet het geval voor de goede beveks, die hun kostprijs meer dan waard zijn. Maar beveks die de index niet systematisch verslaan, worden uit de markt geprijsd door trackers.

Tracker is new kid on the block

Een tracker combineert de liquiditeit en lage kosten van een aandeel met de spreiding van een bevek. Eenvoudig gesteld gaan trackers een bepaalde index volgen. Men wordt dus niet meer geconfronteerd met de performance of underperformance van een individuele beheerder. Enkel de index telt; indien die stijgt, stijgt de tracker. Aangezien geen actief beheer meer nodig is, dalen de kosten spectaculair. Tegelijkertijd is er liquiditeit van de aandelen. Dat betekent dat u met één muisklik de tracker kunt verkopen en uw prijs verzilveren.

De trackers zijn 'hot'. Ook fiscaal kunnen ze aantrekkelijk zijn. Ingeval van een distributie-tracker zullen de dividenden belast worden aan 25%. Andere trackers kapitaliseren. Indien het resultaat gerealiseerd wordt door de verkoop op een secundaire markt, is de meerwaarde onbelast als ze kadert in een normaal beheer van een privé vermogen. Ten slotte zijn er trackers die werken zoals een kapitalisatie-bevek zodat de fiscaliteit daar ook op geënt is. Dat betekent 25% belasting indien de er voor meer dan 25% in schuldinstrumenten wordt belegd én de tracker een Europees paspoort heeft.

Gelet op de vele voordelen lijkt het evident dat de tracker marktaandeel van de beveks inneemt. Wil dat evenwel zeggen dat de bevek heeft afgedaan? Natuurlijk niet. Maar er moet wel kritischer mee worden omgesprongen. Track records van beveks worden belangrijk. Een bevek rekent meer kosten omdat deze de index behoort te verslaan en dus actiever moet opgevolgd worden. De beveks die daar niet in slagen, zullen verdwijnen. Goede beveks zullen blijven bestaan. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus

Anton van Zantbeek

Rivus Advocaten

Al dit vermogen wordt belegd in een veelheid van instrumenten en activa (aandelen, obligaties, kunst, beleggingsfonds, termijnrekening, etc.). Om het risico te spreiden en bokkensprongen te vermijden, wordt vaak geadviseerd om te beleggen via een beleggingsvennootschap. Het motto 'vele kleintjes maken een groot' indachtig, gaat de bevek vermogen van vele beleggers centraliseren. Dit vermogen wordt belegd volgens de strategie omschreven in de prospectus en vervolgens actief beheerd. Tegenover dergelijke actief beheer staat natuurlijk een hogere prijs. Het doel is dat de index wordt verslagen.Succes bevek taantUit cijfers van BEAMA (Belgische vereniging van Asset Managers) blijkt echter dat het vermogen dat wordt belegd via fondsen naar beneden dondert. In amper enkel jaren tijd kalfde het af van om en bij 175 miljard EUR naar 105 miljard EUR. De verklaring hiervoor zou de recent verstrengde heffing op sparen zijn. Maar misschien is er een belangrijkere reden dan een louter fiscale. Met name dat beveks de duimen moeten leggen voor de 'tracker'. Dat is natuurlijk niet het geval voor de goede beveks, die hun kostprijs meer dan waard zijn. Maar beveks die de index niet systematisch verslaan, worden uit de markt geprijsd door trackers.Tracker is new kid on the block Een tracker combineert de liquiditeit en lage kosten van een aandeel met de spreiding van een bevek. Eenvoudig gesteld gaan trackers een bepaalde index volgen. Men wordt dus niet meer geconfronteerd met de performance of underperformance van een individuele beheerder. Enkel de index telt; indien die stijgt, stijgt de tracker. Aangezien geen actief beheer meer nodig is, dalen de kosten spectaculair. Tegelijkertijd is er liquiditeit van de aandelen. Dat betekent dat u met één muisklik de tracker kunt verkopen en uw prijs verzilveren. De trackers zijn 'hot'. Ook fiscaal kunnen ze aantrekkelijk zijn. Ingeval van een distributie-tracker zullen de dividenden belast worden aan 25%. Andere trackers kapitaliseren. Indien het resultaat gerealiseerd wordt door de verkoop op een secundaire markt, is de meerwaarde onbelast als ze kadert in een normaal beheer van een privé vermogen. Ten slotte zijn er trackers die werken zoals een kapitalisatie-bevek zodat de fiscaliteit daar ook op geënt is. Dat betekent 25% belasting indien de er voor meer dan 25% in schuldinstrumenten wordt belegd én de tracker een Europees paspoort heeft. Gelet op de vele voordelen lijkt het evident dat de tracker marktaandeel van de beveks inneemt. Wil dat evenwel zeggen dat de bevek heeft afgedaan? Natuurlijk niet. Maar er moet wel kritischer mee worden omgesprongen. Track records van beveks worden belangrijk. Een bevek rekent meer kosten omdat deze de index behoort te verslaan en dus actiever moet opgevolgd worden. De beveks die daar niet in slagen, zullen verdwijnen. Goede beveks zullen blijven bestaan. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_RivusAnton van ZantbeekRivus Advocaten