De toename van de olie en gasproductie en de door de analisten verwachte daling van de investeringsuitgaven (d.w.z. lagere investeringen die minder beslag op de cash-flow leggen) moeten Total toelaten zijn gul dividendbeleid te handhaven : een

verwacht brutorendement van 5,7% voor eind 2013.

Met uitzondering van een scenario waarbij de olieprijs instort, lijkt het scenario erin te bestaan dat dankzij de hogere olie- en gasproductie de korting van Total t.o.v. de sectorgenoten (geraamd op 22%) kan verminderen.

De volgende vergadering die Total op 23 september zal hebben met de analisten met de analisten moet uitwijzen of de investeringsuitgaven inderdaad hun piek bereikt hebben. Opbouwen, zo luidt het advies van Delaunay.

De toename van de olie en gasproductie en de door de analisten verwachte daling van de investeringsuitgaven (d.w.z. lagere investeringen die minder beslag op de cash-flow leggen) moeten Total toelaten zijn gul dividendbeleid te handhaven : een verwacht brutorendement van 5,7% voor eind 2013. Met uitzondering van een scenario waarbij de olieprijs instort, lijkt het scenario erin te bestaan dat dankzij de hogere olie- en gasproductie de korting van Total t.o.v. de sectorgenoten (geraamd op 22%) kan verminderen. De volgende vergadering die Total op 23 september zal hebben met de analisten met de analisten moet uitwijzen of de investeringsuitgaven inderdaad hun piek bereikt hebben. Opbouwen, zo luidt het advies van Delaunay.