Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 12.533.938 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen.

Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijk drempels, voorzien de statuten van WDP, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.

Het kapitaal wordt voortaan vertegenwoordigd door 12.533.938 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).Naast de wettelijk drempels, voorzien de statuten van WDP, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire drempel van 3%. Er zijn geen uitstaande opties of warrants uitgegeven die recht geven op aandelen.