•Totaal maatschappelijk kapitaal : 1.237.715.656,94 euro

•Totaal aantal uitstaande gewone aandelen : 1.607.082.822

•Total aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op 1 nieuw gewoon aandeel) : 2.259.089

•Total aantal uitstaande opties (elke optie geeft de houder het recht om van Anheuser-Busch InBev 1 bestaand gewoon aandeel te kopen) : 50.209.127

Overeenkomstig Anheuser-Busch InBev's statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekend

gemaakt, vastgesteld op 3 %.

•Totaal maatschappelijk kapitaal : 1.237.715.656,94 euro •Totaal aantal uitstaande gewone aandelen : 1.607.082.822 •Total aantal uitstaande warranten (elke warrant geeft de houder het recht om in te schrijven op 1 nieuw gewoon aandeel) : 2.259.089 •Total aantal uitstaande opties (elke optie geeft de houder het recht om van Anheuser-Busch InBev 1 bestaand gewoon aandeel te kopen) : 50.209.127 Overeenkomstig Anheuser-Busch InBev's statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekend gemaakt, vastgesteld op 3 %.