De jaardoelstellingen werden niet herhaald. Een forse kapitaalinjectie lijkt in 2009 onvermijdelijk om aan de bankconvenanten te blijven voldoen. Te behouden, zo luidt de conclusie van SG Private Banking.

De jaardoelstellingen werden niet herhaald. Een forse kapitaalinjectie lijkt in 2009 onvermijdelijk om aan de bankconvenanten te blijven voldoen. Te behouden, zo luidt de conclusie van SG Private Banking.