De brutomarge en de EBITDA-marge lagen respectievelijk op 45% en 19%. Als gevolg van macro-economische verslechtering heeft TomTom een afschrijving gedaan van Eur 1.048 mln, hoger dan verwacht, op de betaalde goodwill van de overname van TeleAtlas.

Merk op dat dit een boekhoudkundige kostenpost (een non-cash item) is. Inclusief deze goodwillafschrijving leed TomTom een nettoverlies van Eur - 989 mln.

Belangrijk voor TomTom is de relatief hoge netto schuldpositie (Eur 1.109 mln; 2,2 keer eigen vermogen) als gevolg van de TeleAtlas-overname.

TomTom zegt hierover dat het verwacht aan de bankconvenanten te kunnen voldoen. Maar het evalueert ook scenario's waarin het niet aan de convenanten kan voldoen.

Verder is een kostenbesparingsprogramma aangekondigd om 10% van de operationele kosten te besparen. Al met al weinig verrassends in de cijfers, zo stelde Theodoor Gilissen Bankiers vast. Gezien de lange termijn vooruitzichten is TomTom Buy.

De brutomarge en de EBITDA-marge lagen respectievelijk op 45% en 19%. Als gevolg van macro-economische verslechtering heeft TomTom een afschrijving gedaan van Eur 1.048 mln, hoger dan verwacht, op de betaalde goodwill van de overname van TeleAtlas. Merk op dat dit een boekhoudkundige kostenpost (een non-cash item) is. Inclusief deze goodwillafschrijving leed TomTom een nettoverlies van Eur - 989 mln. Belangrijk voor TomTom is de relatief hoge netto schuldpositie (Eur 1.109 mln; 2,2 keer eigen vermogen) als gevolg van de TeleAtlas-overname. TomTom zegt hierover dat het verwacht aan de bankconvenanten te kunnen voldoen. Maar het evalueert ook scenario's waarin het niet aan de convenanten kan voldoen. Verder is een kostenbesparingsprogramma aangekondigd om 10% van de operationele kosten te besparen. Al met al weinig verrassends in de cijfers, zo stelde Theodoor Gilissen Bankiers vast. Gezien de lange termijn vooruitzichten is TomTom Buy.