Het ontvangend dividend is stabiel. Het eenmalige karakter van het uitzonderlijk dividend van GDF/Suez in 2009 van € 12,7 miljoen heeft deze post licht verminderd.

Daar in 2010 minder aandelen van de participaties verkocht werden dan in 2009 en het merendeel komt van de private equity fondsen, heeft dit geleid tot een lagere nettowinst uit het niet-courant actief in vergelijking met het vorig boekjaar, dat gekenmerkt werd door de voltooiïng van de desinvestering in Richemont.

Door de boekhoudkundige afdekking van deze positie in Richemont viel het nettoresultaat op het courante actief in 2009 negatief uit. De verkoop van de participatie leidde tot het sluiten van deze afdekking.

Tom Simonts (KBC Securities): "Sofina heeft een behoorlijk jaar achter de rug, dit op basis van de gegevens waar we nu over beschikken. Het advies blijft accumulate, met een koersdoel van 72,50 euro."

Het ontvangend dividend is stabiel. Het eenmalige karakter van het uitzonderlijk dividend van GDF/Suez in 2009 van € 12,7 miljoen heeft deze post licht verminderd. Daar in 2010 minder aandelen van de participaties verkocht werden dan in 2009 en het merendeel komt van de private equity fondsen, heeft dit geleid tot een lagere nettowinst uit het niet-courant actief in vergelijking met het vorig boekjaar, dat gekenmerkt werd door de voltooiïng van de desinvestering in Richemont. Door de boekhoudkundige afdekking van deze positie in Richemont viel het nettoresultaat op het courante actief in 2009 negatief uit. De verkoop van de participatie leidde tot het sluiten van deze afdekking. Tom Simonts (KBC Securities): "Sofina heeft een behoorlijk jaar achter de rug, dit op basis van de gegevens waar we nu over beschikken. Het advies blijft accumulate, met een koersdoel van 72,50 euro."