Capricorn Venture Partners NV en Quest Management NV delen mee dat hun respectievelijke Raden van Bestuur voorstellen om beide vennootschappen te fusioneren.

Capricorn Venture Partners NV zal een aanvraag indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot het verkrijgen van een vergunning voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Na het bekomen van de vergunning, gevolgd door de goedkeuring door de aandeelhouders van de twee vennootschappen van het voorstel tot fusie door overname, zal Capricorn Venture Partners NV de activiteiten en het personeel alsook alle andere activa en passiva van Quest Management overnemen.

De ééngemaakte vennootschap zal de continuïteit van de adviesverlening aan en het dagelijks bestuur van de diverse investeringsvennootschappen verzekeren.

Tom Simonts (KBC Securities): "Quest for Growth blijft goedkoop gewaardeerd, met een NAV van 9 euro. Het koopadvies blijft daarom staan."

Capricorn Venture Partners NV en Quest Management NV delen mee dat hun respectievelijke Raden van Bestuur voorstellen om beide vennootschappen te fusioneren. Capricorn Venture Partners NV zal een aanvraag indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot het verkrijgen van een vergunning voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Na het bekomen van de vergunning, gevolgd door de goedkeuring door de aandeelhouders van de twee vennootschappen van het voorstel tot fusie door overname, zal Capricorn Venture Partners NV de activiteiten en het personeel alsook alle andere activa en passiva van Quest Management overnemen. De ééngemaakte vennootschap zal de continuïteit van de adviesverlening aan en het dagelijks bestuur van de diverse investeringsvennootschappen verzekeren. Tom Simonts (KBC Securities): "Quest for Growth blijft goedkoop gewaardeerd, met een NAV van 9 euro. Het koopadvies blijft daarom staan."