Het halfjaarverslag bevatte de resultaten over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2010/2011 en hadden betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 30 september 2010. Dit waren de hoogtepunten:

Resultaten

• Nettoresultaat (deel van de groep): 56,8 miljoen EUR

• Netto gerealiseerde meerwaarden: 29,0 miljoen EUR

• Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 31,3 miljoen EUR, dit als gevolg van het aantrekken van de resultaten van de ondernemingen

Eigen vermogen

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.014,6 miljoen EUR (of 43,78 EUR per aandeel)

Dividend

• Behoudens uitzonderlijke omstandigheden voorziet Gimv zijn dividendpolitiek ook dit boekjaar verder te zetten, en over het volledige boekjaar 2010/2011 een brutodividend van minstens 2,40 EUR bruto per aandeel uit te keren.

Balans

• Balanstotaal: 1.059,6 miljoen EUR

• Nettokaspositie: 214,0 miljoen EUR

• Financiële activa: 810,9 miljoen EUR

Tom Simonts (KBC Securities): "Ondanks het beperkt opwaarts potentieel bij Gimv handhaaf ik een advies opbouwen voor het aandeel."

Het halfjaarverslag bevatte de resultaten over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2010/2011 en hadden betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 30 september 2010. Dit waren de hoogtepunten: Resultaten • Nettoresultaat (deel van de groep): 56,8 miljoen EUR • Netto gerealiseerde meerwaarden: 29,0 miljoen EUR • Netto niet-gerealiseerde meerwaarden: 31,3 miljoen EUR, dit als gevolg van het aantrekken van de resultaten van de ondernemingen Eigen vermogen • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.014,6 miljoen EUR (of 43,78 EUR per aandeel) Dividend • Behoudens uitzonderlijke omstandigheden voorziet Gimv zijn dividendpolitiek ook dit boekjaar verder te zetten, en over het volledige boekjaar 2010/2011 een brutodividend van minstens 2,40 EUR bruto per aandeel uit te keren. Balans • Balanstotaal: 1.059,6 miljoen EUR • Nettokaspositie: 214,0 miljoen EUR • Financiële activa: 810,9 miljoen EUR Tom Simonts (KBC Securities): "Ondanks het beperkt opwaarts potentieel bij Gimv handhaaf ik een advies opbouwen voor het aandeel."