Deceuninck maakte volgende hoogtepunten over het boekjaar 2009 bekend:

• Daling verkoop: -19,6 % tot € 506,4 mln.

• Stabilisatie van de volumes tegen het einde van het jaar: Q1 tot Q4: -24 %, -17 %, -17 %, -2 %

• REBITDA: € 45 mln. of 8,9 % (2008: € 32,8 mln. of 5,2 %)

• H2 REBITDA: € 24,9 mln. of 9,3 % (H1: € 20,1 mln. of 8,4 %)

• Operationele herstructureringen op jaarbasis: besparing van € 38,3 mln. op de recurrente kosten

• REBIT: € 8,7 mln. (2008: € -20,7 mln.)

• H2 REBIT: € 7,5 mln. (H1: € 1,2 mln. of 0,5 %)

• Nettoresultaat: € -16,9 mln. (2008: € -37,4 mln.), vooral door € 24,1 mln. herstructureringskosten

• Daling van de nettoschuld tot € 112,5 mln. (2008: € 163,3 mln.)

• Kapitaalverhoging van € 84,5 mln.

Tom Debusschere, CEO van Deceuninck had volgende toelichting op de cijfers: "In 2009 heeft Deceuninck de ommekeer gerealiseerd. De operationele cash flow vóór éénmalige opbrengsten en kosten (REBITDA) steeg met 37 % naar EUR 45 miljoen. De daling van de kostenbasis was groter dan de daling in de verkoop (20 %), dankzij de vlotte uitvoering van de operationele herstructureringen. Het nettoresultaat voor 2009 is negatief."

Het verlies van EUR 16,9 miljoen was nagenoeg volledig te wijten aan éénmalige herstructureringskosten van EUR 24 miljoen. De positieve evolutie bij de REBIT- en REBITDA-marges (respectievelijk 1,7 % en 8,9 %) rechtvaardigen volgens Tom Debusschere het vertrouwen dat Deceuninck terug op het goede spoor zit: "We zijn de kredietverschaffers en aandeelhouders dankbaar voor hun vertrouwen tijdens de

schuldherstructurering en kapitaalinjectie. De groep heeft nu een stevige balans met een stabiele financiering en voldoende ruimte voor de volgende vier jaar. Deceuninck komt als bedrijf sterker uit 2009.

In het begin van 2010 blijven de verkoopvolumes stabiel, zo merkt Debusschere op. "We blijven daarom voorzichtig, want een algemeen economisch herstel blijft onzeker en de stijgende pvc-prijzen houden de druk hoog. Bij deze nieuwe kostenbasis en in een even stabiel economisch klimaat, zal Deceuninck in 2010 opnieuw winstgevend worden. Op langere termijn blijft energie-efficiëntie de motor van de bouwsector. Pvc-ramen zijn "best value" op het vlak van energiebesparing en laag onderhoud. We zullen alle innovatieactiviteiten van Deceuninck in de verbetering van deze troeven steken. Het feit dat pvc-ramen een uitstekende investering zijn voor huiseigenaars, zal aan de basis liggen van de omzet- en winstgroei van Deceuninck."

Deceuninck maakte volgende hoogtepunten over het boekjaar 2009 bekend: • Daling verkoop: -19,6 % tot € 506,4 mln. • Stabilisatie van de volumes tegen het einde van het jaar: Q1 tot Q4: -24 %, -17 %, -17 %, -2 % • REBITDA: € 45 mln. of 8,9 % (2008: € 32,8 mln. of 5,2 %) • H2 REBITDA: € 24,9 mln. of 9,3 % (H1: € 20,1 mln. of 8,4 %) • Operationele herstructureringen op jaarbasis: besparing van € 38,3 mln. op de recurrente kosten • REBIT: € 8,7 mln. (2008: € -20,7 mln.) • H2 REBIT: € 7,5 mln. (H1: € 1,2 mln. of 0,5 %) • Nettoresultaat: € -16,9 mln. (2008: € -37,4 mln.), vooral door € 24,1 mln. herstructureringskosten • Daling van de nettoschuld tot € 112,5 mln. (2008: € 163,3 mln.) • Kapitaalverhoging van € 84,5 mln. Tom Debusschere, CEO van Deceuninck had volgende toelichting op de cijfers: "In 2009 heeft Deceuninck de ommekeer gerealiseerd. De operationele cash flow vóór éénmalige opbrengsten en kosten (REBITDA) steeg met 37 % naar EUR 45 miljoen. De daling van de kostenbasis was groter dan de daling in de verkoop (20 %), dankzij de vlotte uitvoering van de operationele herstructureringen. Het nettoresultaat voor 2009 is negatief." Het verlies van EUR 16,9 miljoen was nagenoeg volledig te wijten aan éénmalige herstructureringskosten van EUR 24 miljoen. De positieve evolutie bij de REBIT- en REBITDA-marges (respectievelijk 1,7 % en 8,9 %) rechtvaardigen volgens Tom Debusschere het vertrouwen dat Deceuninck terug op het goede spoor zit: "We zijn de kredietverschaffers en aandeelhouders dankbaar voor hun vertrouwen tijdens de schuldherstructurering en kapitaalinjectie. De groep heeft nu een stevige balans met een stabiele financiering en voldoende ruimte voor de volgende vier jaar. Deceuninck komt als bedrijf sterker uit 2009. In het begin van 2010 blijven de verkoopvolumes stabiel, zo merkt Debusschere op. "We blijven daarom voorzichtig, want een algemeen economisch herstel blijft onzeker en de stijgende pvc-prijzen houden de druk hoog. Bij deze nieuwe kostenbasis en in een even stabiel economisch klimaat, zal Deceuninck in 2010 opnieuw winstgevend worden. Op langere termijn blijft energie-efficiëntie de motor van de bouwsector. Pvc-ramen zijn "best value" op het vlak van energiebesparing en laag onderhoud. We zullen alle innovatieactiviteiten van Deceuninck in de verbetering van deze troeven steken. Het feit dat pvc-ramen een uitstekende investering zijn voor huiseigenaars, zal aan de basis liggen van de omzet- en winstgroei van Deceuninck."