Tom Debusschere (CEO Deceuninck): " "2011 wordt een jaar van stabilisatie. De afbouw van de schuld, de stijging van de omzet en de verbetering van de marges blijven onze topprioriteiten. Ondertussen kondigt Deceuninck opnieuw een stijging van de verkoopprijzen aan om zijn marges in 2011 veilig te stellen. In het begin van 2011 bleven de grondstofprijzen stijgen, in uiterst competitieve marktomstandigheden. De recente geopolitieke ontwikkelingen en de gevolgen voor olie- en pvc-prijzen worden op de voet gevolgd. In de eerste weken van het jaar waren de bestellingen volgens onze verwachtingen en weerspiegelen ze de geleidelijke stopzetting van overheidspremies voor isolatiewerken. De gemengde tekenen van herstel in de bouwsector en de verdere stijging van de grondstofkosten blijven aanzetten tot voorzichtigheid. We verwachten echter dat in de huidige omstandigheden de omzet en de winst in 2011 verder zullen stijgen."

Tom Debusschere (CEO Deceuninck): " "2011 wordt een jaar van stabilisatie. De afbouw van de schuld, de stijging van de omzet en de verbetering van de marges blijven onze topprioriteiten. Ondertussen kondigt Deceuninck opnieuw een stijging van de verkoopprijzen aan om zijn marges in 2011 veilig te stellen. In het begin van 2011 bleven de grondstofprijzen stijgen, in uiterst competitieve marktomstandigheden. De recente geopolitieke ontwikkelingen en de gevolgen voor olie- en pvc-prijzen worden op de voet gevolgd. In de eerste weken van het jaar waren de bestellingen volgens onze verwachtingen en weerspiegelen ze de geleidelijke stopzetting van overheidspremies voor isolatiewerken. De gemengde tekenen van herstel in de bouwsector en de verdere stijging van de grondstofkosten blijven aanzetten tot voorzichtigheid. We verwachten echter dat in de huidige omstandigheden de omzet en de winst in 2011 verder zullen stijgen."