Wanneer echter, zoals nu is voorzien, dit toezicht in belangrijke mate terug wordt uitbesteed aan de thuislidstaat , dan dreigt opnieuw dit een maat voor niets te worden en opnieuw zeer kwetsbaar worden voor locale belangen.

De bankenunie vormt vandaar geen garantie op een fundamentele afdekking van het systeemrisico. Zo wordt er onvoldoende opgetreden in verband met één van de meest typeerde karakteristieken die een economie bijzonder gevoelig maken voor de ontwikkeling van systeemrisico, met name de hoge graad van correlatie tussen diverse banken.

Precies hierdoor kan het liquiditeitsprobleem van een beperkt aantal banken zich zeer snel en breed verder zetten in de rest van de financiële sector en hierdoor de reële economie en de Staatsfinanciën op korte tijd onderuit halen.

Zoals je bij iedere poging om een wereldrecord "dominostenen plaatsen" kan merken , moet er tijdens de voorbereidende fase in het beoogde traject een zone worden ingebouwd waardoor de ongewenste val van één steen niet tot de ongecontroleerde cascade leidt met duizenden andere stenen.

Wanneer echter, zoals nu is voorzien, dit toezicht in belangrijke mate terug wordt uitbesteed aan de thuislidstaat , dan dreigt opnieuw dit een maat voor niets te worden en opnieuw zeer kwetsbaar worden voor locale belangen. De bankenunie vormt vandaar geen garantie op een fundamentele afdekking van het systeemrisico. Zo wordt er onvoldoende opgetreden in verband met één van de meest typeerde karakteristieken die een economie bijzonder gevoelig maken voor de ontwikkeling van systeemrisico, met name de hoge graad van correlatie tussen diverse banken. Precies hierdoor kan het liquiditeitsprobleem van een beperkt aantal banken zich zeer snel en breed verder zetten in de rest van de financiële sector en hierdoor de reële economie en de Staatsfinanciën op korte tijd onderuit halen. Zoals je bij iedere poging om een wereldrecord "dominostenen plaatsen" kan merken , moet er tijdens de voorbereidende fase in het beoogde traject een zone worden ingebouwd waardoor de ongewenste val van één steen niet tot de ongecontroleerde cascade leidt met duizenden andere stenen.