Het toenemende protectionisme kan de groei van de wereldeconomie afremmen. Sommige recent getroffen maatregelen hebben een duidelijk marktverstorend effect. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal recehtstreekse heffingen die aan de grenzen worden gedaan.

De G-20, de organisatie van de 20 grootste industrielanden, heeft lang geleden afgesproken om protectionisme te vermijden, maar in de praktijk valt van die beslissing weinig of niets te merken. Op lange termijn kan meer protectionisme het herstel van de wereldeconomie tot stilstand brengen.

Het toenemende protectionisme kan de groei van de wereldeconomie afremmen. Sommige recent getroffen maatregelen hebben een duidelijk marktverstorend effect. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal recehtstreekse heffingen die aan de grenzen worden gedaan. De G-20, de organisatie van de 20 grootste industrielanden, heeft lang geleden afgesproken om protectionisme te vermijden, maar in de praktijk valt van die beslissing weinig of niets te merken. Op lange termijn kan meer protectionisme het herstel van de wereldeconomie tot stilstand brengen.