Er werden gedetailleerde gegevens gepubliceerd over de blootstelling van de Spaanse spaarbanken aan het vastgoedrisico. De markten hebben er vrij goed op gereageerd.

De spaarbanken hebben immers toegegeven dat ze voor 100 miljard euro aan toxische activa bezitten die aan de vastgoedsector zijn gekoppeld. In de veronderstelling dat er op deze activa 50% verlies wordt geleden, zou de Staat een reddingsplan voor de spaarbanken moeten uitwerken ten belope van maximaal 50 miljard euro, wat overeenkomt met 4,7% van het Spaanse bbp.

In dit stadium blijkt de Spaanse Staat dit probleem volgens Dexia dus onder controle te hebben (de overheidsfinanciën zullen niet volledig uit de hand lopen omdat er voor de banken een reddingsplan werd uitgewerkt zoals in Ierland), ook al zou het bedrag van de toxische activa worden onderschat.

Er werden gedetailleerde gegevens gepubliceerd over de blootstelling van de Spaanse spaarbanken aan het vastgoedrisico. De markten hebben er vrij goed op gereageerd. De spaarbanken hebben immers toegegeven dat ze voor 100 miljard euro aan toxische activa bezitten die aan de vastgoedsector zijn gekoppeld. In de veronderstelling dat er op deze activa 50% verlies wordt geleden, zou de Staat een reddingsplan voor de spaarbanken moeten uitwerken ten belope van maximaal 50 miljard euro, wat overeenkomt met 4,7% van het Spaanse bbp. In dit stadium blijkt de Spaanse Staat dit probleem volgens Dexia dus onder controle te hebben (de overheidsfinanciën zullen niet volledig uit de hand lopen omdat er voor de banken een reddingsplan werd uitgewerkt zoals in Ierland), ook al zou het bedrag van de toxische activa worden onderschat.