Het bedrijfsresultaat kende een groei van 3,8% wat overeenkomt met een operationele marge van 7,9% (tegen 7,5% in 2012, +40 bp.).

De activiteiten van de groep Eiffage zijn onderverdeeld tussen enerzijds grote bouwwerken (84% van de omzet, maar slechts 16% van de EBIT) en anderzijds concessieovereenkomsten (16% van de omzet, maar bijna 85% van de EBIT) via de autosnelwegendochter APRR.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleggers (de "markt") vooral hun aandacht richten op de publicatie van de resultaten van de dochtermaatschappij APRR (deze publicatie vindt steeds plaats voor de resultaten van de groep Eiffage). Delaunay is koper van het aandeel.

Het bedrijfsresultaat kende een groei van 3,8% wat overeenkomt met een operationele marge van 7,9% (tegen 7,5% in 2012, +40 bp.). De activiteiten van de groep Eiffage zijn onderverdeeld tussen enerzijds grote bouwwerken (84% van de omzet, maar slechts 16% van de EBIT) en anderzijds concessieovereenkomsten (16% van de omzet, maar bijna 85% van de EBIT) via de autosnelwegendochter APRR. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleggers (de "markt") vooral hun aandacht richten op de publicatie van de resultaten van de dochtermaatschappij APRR (deze publicatie vindt steeds plaats voor de resultaten van de groep Eiffage). Delaunay is koper van het aandeel.