Het risico op een tekort aan arbeidskrachten, wanneer de babyboomgeneratie met pensioen aan het gaan is, wordt dan immers kleiner.

De toestroom van jongere immigranten kan bovendien tot een hogere productiviteit leiden. Want die heeft de neiging om af te nemen naarmate de werknemers ouder worden.

Dit alles moet volgens Dexia leiden tot een verbetering van de potentiële groei van de economie op lange termijn. Hierdoor zullen er extra fiscale opbrengsten komen om een deel van de kosten van de vergrijzing te financieren.

Maar toch blijft de kostprijs van de vergrijzing (6,3% van het bbp over de periode 2009/2060 volgens de Hoge Raad voor Financiën van 6/2010) een zwaar begrotingsprobleem, aldus Dexia.

Het risico op een tekort aan arbeidskrachten, wanneer de babyboomgeneratie met pensioen aan het gaan is, wordt dan immers kleiner. De toestroom van jongere immigranten kan bovendien tot een hogere productiviteit leiden. Want die heeft de neiging om af te nemen naarmate de werknemers ouder worden. Dit alles moet volgens Dexia leiden tot een verbetering van de potentiële groei van de economie op lange termijn. Hierdoor zullen er extra fiscale opbrengsten komen om een deel van de kosten van de vergrijzing te financieren. Maar toch blijft de kostprijs van de vergrijzing (6,3% van het bbp over de periode 2009/2060 volgens de Hoge Raad voor Financiën van 6/2010) een zwaar begrotingsprobleem, aldus Dexia.