Op zich is dat een goede zaak, maar de gevolgen van deze revolutie kunnen enorm zijn. De Rise of Machine Intelligence, zoals het tijdperk nu al wordt genoemd, kan een enorme stijging van de productiviteitswinsten veroorzaken. Het wereldwijde BBP zal veel sneller stijgen dan in voorgaande periodes.

Jason Helfstein, analist bij Oppenheimer & Company, wijst er echter op dat een grote stijging van de productiviteit onverwachte economische gevolgen kan hebben.

Hij wijst in dat verband op het deflatiegevaar. Het tijdperk van de robotten kan massale deflatie doen ontstaan, een evolutie waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn.

Op zich is dat een goede zaak, maar de gevolgen van deze revolutie kunnen enorm zijn. De Rise of Machine Intelligence, zoals het tijdperk nu al wordt genoemd, kan een enorme stijging van de productiviteitswinsten veroorzaken. Het wereldwijde BBP zal veel sneller stijgen dan in voorgaande periodes. Jason Helfstein, analist bij Oppenheimer & Company, wijst er echter op dat een grote stijging van de productiviteit onverwachte economische gevolgen kan hebben. Hij wijst in dat verband op het deflatiegevaar. Het tijdperk van de robotten kan massale deflatie doen ontstaan, een evolutie waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn.