Het is bijna twee jaar geleden dat Volkswagen in opspraak kwam wegens het gebruik van sjoemelsoftware. De software, die in miljoenen dieselwagens was geïnstalleerd, zorgde ervoor dat tijdens labotests een veel lagere schadelijke uitstoot werd opgetekend dan het geval was bij het dagelijks gebruik op de weg. Op die manier slaagde Volkswagen erin de milieunormen te omzeilen en kon het duurdere alternatief van zuiniger en milieuvriendelijker auto's vermeden worden.
...