Deze eenheid komt op de Chemelot Campus in het Nederlandse Sittard-Geleen. De financiering van de eenheid is gewaarborgd door een private plaatsing.

Na de zorgvuldige afweging van een aantal opties over heel Europa, waarbij rekening werd gehouden met technische, logistieke, regelgevende en financiële criteria, heeft TiGenix geopteerd voor een gebouw op de Chemelot Campus, in de buurt van Maastricht, voor de vestiging van zijn nieuwe celexpansie-eenheid.

Deze site ligt centraal in de belangrijkste Europese markten van TiGenix, in een regio die sterk staat op het vlak van distributie en (bio)logistiek en die zich wil ontwikkelen als een transnationaal kenniscentrum in life sciences en regeneratieve geneeskunde.

TiGenix verzekerde ook de nodige financiering voor de bouw van de GMP productie-eenheid via een private plaatsing van aandelen voor een totaal bedrag van EUR 5,4 miljoen.

De investeringsovereenkomst werd onderschreven door NV Industriebank LIOF, Particon BV, Limburg Ventures BV en LRM NV. TiGenix zal nieuwe aandelen uitgeven tegen een minimumprijs van EUR 5 per aandeel.

De nieuwe investeerders zullen de onderneming steunen in haar groeistrategie en in haar aanwezigheid in een grotere regio. Er is een lock-up tot 30 juni 2010 overeengekomen, die onder bepaalde omstandigheden kan worden opgeheven. De lock-up zal stapsgewijs worden opgeheven.

De kapitaalverhoging is afhankelijk gemaakt van de ondertekening van een huurovereenkomst op lange termijn voor het gebouw, wat naar verwachting in de komende weken zal gebeuren.

Gil Beyen, CEO van TiGenix: "De expansie van onze Europese celproductiecapaciteit is een belangrijke stap om onze groeistrategie te verwezenlijken. Wij verheugen ons over de steun die de nieuwe investeerders hebben toegezegd om de nodige fondsen te waarborgen. Wij kijken er al naar uit deel uit te maken van de grensoverschrijdende 'Life Sciences Triangle' Eindhoven, Leuven en Aken."

De speciale verslagen die door de Raad van bestuur en de auditeur moeten worden opgesteld in het kader van artikels 596 en 598 van de Vennootschapswet, zullen, zodra ze beschikbaar zijn, worden gepubliceerd op de website van TiGenix (www.tigenix.com).

Deze eenheid komt op de Chemelot Campus in het Nederlandse Sittard-Geleen. De financiering van de eenheid is gewaarborgd door een private plaatsing.Na de zorgvuldige afweging van een aantal opties over heel Europa, waarbij rekening werd gehouden met technische, logistieke, regelgevende en financiële criteria, heeft TiGenix geopteerd voor een gebouw op de Chemelot Campus, in de buurt van Maastricht, voor de vestiging van zijn nieuwe celexpansie-eenheid. Deze site ligt centraal in de belangrijkste Europese markten van TiGenix, in een regio die sterk staat op het vlak van distributie en (bio)logistiek en die zich wil ontwikkelen als een transnationaal kenniscentrum in life sciences en regeneratieve geneeskunde.TiGenix verzekerde ook de nodige financiering voor de bouw van de GMP productie-eenheid via een private plaatsing van aandelen voor een totaal bedrag van EUR 5,4 miljoen. De investeringsovereenkomst werd onderschreven door NV Industriebank LIOF, Particon BV, Limburg Ventures BV en LRM NV. TiGenix zal nieuwe aandelen uitgeven tegen een minimumprijs van EUR 5 per aandeel. De nieuwe investeerders zullen de onderneming steunen in haar groeistrategie en in haar aanwezigheid in een grotere regio. Er is een lock-up tot 30 juni 2010 overeengekomen, die onder bepaalde omstandigheden kan worden opgeheven. De lock-up zal stapsgewijs worden opgeheven.De kapitaalverhoging is afhankelijk gemaakt van de ondertekening van een huurovereenkomst op lange termijn voor het gebouw, wat naar verwachting in de komende weken zal gebeuren.Gil Beyen, CEO van TiGenix: "De expansie van onze Europese celproductiecapaciteit is een belangrijke stap om onze groeistrategie te verwezenlijken. Wij verheugen ons over de steun die de nieuwe investeerders hebben toegezegd om de nodige fondsen te waarborgen. Wij kijken er al naar uit deel uit te maken van de grensoverschrijdende 'Life Sciences Triangle' Eindhoven, Leuven en Aken."De speciale verslagen die door de Raad van bestuur en de auditeur moeten worden opgesteld in het kader van artikels 596 en 598 van de Vennootschapswet, zullen, zodra ze beschikbaar zijn, worden gepubliceerd op de website van TiGenix (www.tigenix.com).