Het proces van het wegwerken van de deficieten op de handels- en betalingsbalans gaat volgens Philippe Gijsels van BNP Paribas door tot dat er een evenwicht wordt gevonden waarbij deze landen geen tekort meer hebben. Dit kan nog even duren gezien het gevaar niet denkbeeldig is dat we in de negatieve richting gaan overdrijven.

Belangrijker voor de belegger verhaal is wat de impact zal zijn op de westerse beurzen. Want ook daar zien we een correctie en een vlucht naar veilige havens. Vermits de positieve elementen hier nog altijd gelden en het geld uiteindelijk ergens naartoe zal moeten stromen beschouwt Gijsels de terugval hier eerder als een koopopportuniteit.

Het proces van het wegwerken van de deficieten op de handels- en betalingsbalans gaat volgens Philippe Gijsels van BNP Paribas door tot dat er een evenwicht wordt gevonden waarbij deze landen geen tekort meer hebben. Dit kan nog even duren gezien het gevaar niet denkbeeldig is dat we in de negatieve richting gaan overdrijven. Belangrijker voor de belegger verhaal is wat de impact zal zijn op de westerse beurzen. Want ook daar zien we een correctie en een vlucht naar veilige havens. Vermits de positieve elementen hier nog altijd gelden en het geld uiteindelijk ergens naartoe zal moeten stromen beschouwt Gijsels de terugval hier eerder als een koopopportuniteit.