TB-402 is een innovatief, langwerkend anti-stollingsmiddel dat wordt ontwikkeld als éénmalige toediening voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) na orthopedische chirurgie.

De resultaten werden gepresenteerd door Professor Peter Verhamme (Universiteit Leuven, België) onder de titel 'Single intravenous administration of TB-402 for the prophylaxis of VTE after total knee replacement surgery.'

De Fase II resultaten toonden aan dat TB-402 een sterkere antitrombotische activiteit vertoont vergeleken met enoxaparine (Lovenox®: sanofi-aventis).

De studie toonde tevens een vergelijkbaar veiligheidsprofiel van de twee geneesmiddelen. Enoxaparine is momenteel de standaardbehandeling ter preventie van VTE na orthopedische chirurgie. Veneuze trombo-embolie omvat zowel diepe veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE).

TB-402 is een innovatief, langwerkend anti-stollingsmiddel dat wordt ontwikkeld als éénmalige toediening voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) na orthopedische chirurgie. De resultaten werden gepresenteerd door Professor Peter Verhamme (Universiteit Leuven, België) onder de titel 'Single intravenous administration of TB-402 for the prophylaxis of VTE after total knee replacement surgery.' De Fase II resultaten toonden aan dat TB-402 een sterkere antitrombotische activiteit vertoont vergeleken met enoxaparine (Lovenox®: sanofi-aventis). De studie toonde tevens een vergelijkbaar veiligheidsprofiel van de twee geneesmiddelen. Enoxaparine is momenteel de standaardbehandeling ter preventie van VTE na orthopedische chirurgie. Veneuze trombo-embolie omvat zowel diepe veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE).