In deze studie werden 326 patiënten gerekruteerd in 42 centra in de V.S. De resultaten van de tweede Fase III studie in het microplasmine MIVI-TRUST programma (TG-MV-007) worden verwacht in het derde kwartaal van 2010.

Tijdens zijn presentatie benadrukte Dr. Benz het feit dat de TG-MV-006 studie zijn primaire eindpunt gehaald heeft waarbij 27,7% van de 220 patiënten die werden behandeld met microplasmine een resolutie van hun VMA bereikten na één maand, en dit vergeleken met slechts 13,2% van de 106 patiënten die een placebo injectie kregen, wat een hoog statistisch significant resultaat is (p=0.003).

Hij presenteerde tevens gegevens van een Per Protocol Analyse die aantoonden dat de patiënten die met microplasmine behandeld werden en aan alle inclusiecriteria voldeden zelfs in 30,7% van de gevallen een resolutie van hun VMA bereikten (p=0.004). Deze topline resultaten werden reeds in april aangekondigd

In deze studie werden 326 patiënten gerekruteerd in 42 centra in de V.S. De resultaten van de tweede Fase III studie in het microplasmine MIVI-TRUST programma (TG-MV-007) worden verwacht in het derde kwartaal van 2010. Tijdens zijn presentatie benadrukte Dr. Benz het feit dat de TG-MV-006 studie zijn primaire eindpunt gehaald heeft waarbij 27,7% van de 220 patiënten die werden behandeld met microplasmine een resolutie van hun VMA bereikten na één maand, en dit vergeleken met slechts 13,2% van de 106 patiënten die een placebo injectie kregen, wat een hoog statistisch significant resultaat is (p=0.003). Hij presenteerde tevens gegevens van een Per Protocol Analyse die aantoonden dat de patiënten die met microplasmine behandeld werden en aan alle inclusiecriteria voldeden zelfs in 30,7% van de gevallen een resolutie van hun VMA bereikten (p=0.004). Deze topline resultaten werden reeds in april aangekondigd