TB-402 is een innovatief, langwerkend anti-stollingsmiddel dat wordt ontwikkeld als éénmalige toediening voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) na orthopedische chirurgie.

De Fase II resultaten tonen aan dat TB-402 een sterkere antitrombotische activiteit vertoont vergeleken met enoxaparine (Lovenox: sanofi-aventis) en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel heeft.

Enoxaparine is momenteel de standaardbehandeling ter preventie van VTE na orthopedische chirurgie. Veneuze trombo-embolie omvat zowel diepe veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE).

Patrik De Haes, CEO van ThromboGenics, licht toe, "Het is duidelijk dat VTE een ernstig klinisch probleem vormt dat hoge kosten veroorzaakt voor zowel de patiënt als voor de zorgverleners. De veelbelovende resultaten van de studie tonen aan dat TB-402, toegediend als een éénmalige postoperatieve injectie, het voorkomen van VTE drastisch zou kunnen verminderen. Dit is zeker een belangrijke stap voorwaarts in de preventie van deze potentiële levensbedreigende aandoening. De resultaten versterken tevens onze overtuiging dat het mogelijk moet zijn een belangrijke partnerschapsovereenkomst af te sluiten die ons in staat zal stellen TB-402 op de markt te brengen en zijn veelbelovend potentieel te verzilveren."

TB-402 is een innovatief, langwerkend anti-stollingsmiddel dat wordt ontwikkeld als éénmalige toediening voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) na orthopedische chirurgie. De Fase II resultaten tonen aan dat TB-402 een sterkere antitrombotische activiteit vertoont vergeleken met enoxaparine (Lovenox: sanofi-aventis) en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel heeft. Enoxaparine is momenteel de standaardbehandeling ter preventie van VTE na orthopedische chirurgie. Veneuze trombo-embolie omvat zowel diepe veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE). Patrik De Haes, CEO van ThromboGenics, licht toe, "Het is duidelijk dat VTE een ernstig klinisch probleem vormt dat hoge kosten veroorzaakt voor zowel de patiënt als voor de zorgverleners. De veelbelovende resultaten van de studie tonen aan dat TB-402, toegediend als een éénmalige postoperatieve injectie, het voorkomen van VTE drastisch zou kunnen verminderen. Dit is zeker een belangrijke stap voorwaarts in de preventie van deze potentiële levensbedreigende aandoening. De resultaten versterken tevens onze overtuiging dat het mogelijk moet zijn een belangrijke partnerschapsovereenkomst af te sluiten die ons in staat zal stellen TB-402 op de markt te brengen en zijn veelbelovend potentieel te verzilveren."