Voor het derde kwartaal 2010: de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven of "TCE" (time charter equivalent) behaald door de vloot van de vennootschap en uitgebaat binnen de Tankers International pool, bedroegen ongeveer 30.900 USD (derde kwartaal 2009: 23.100 USD).

De gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav verhuurd onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, bedroegen voor het derde kwartaal van 2010 28.000 USD (derde kwartaal 2009: 29.300 USD), inclusief winstdeelname (indien van toepassing) en de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot verhandeld op de spotmarkt bedroegen ongeveer 12.000 USD.

Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Het derde kwartaal was conform de verwachtingen, maar het vierde kwartaal wordt moeilijker voor Euronav. Ik heb nog steeds een advies opbouwen, maar verlaag het koersdoel van 17 naar 16 euro."

Voor het derde kwartaal 2010: de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven of "TCE" (time charter equivalent) behaald door de vloot van de vennootschap en uitgebaat binnen de Tankers International pool, bedroegen ongeveer 30.900 USD (derde kwartaal 2009: 23.100 USD). De gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav verhuurd onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, bedroegen voor het derde kwartaal van 2010 28.000 USD (derde kwartaal 2009: 29.300 USD), inclusief winstdeelname (indien van toepassing) en de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot verhandeld op de spotmarkt bedroegen ongeveer 12.000 USD. Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Het derde kwartaal was conform de verwachtingen, maar het vierde kwartaal wordt moeilijker voor Euronav. Ik heb nog steeds een advies opbouwen, maar verlaag het koersdoel van 17 naar 16 euro."