Een stabiele outlook werd toegekend aan de langetermijnrating.

Deze ratingactie geldt voor de drie belangrijkste operationele entiteiten van de Groep, nl. Dexia Bank België, Dexia Crédit Local en Dexia Banque Internationale à Luxembourg.

Ze vormt het sluitstuk van de herziening met het oog op een mogelijke verlaging, die op 28 maart 2011 door Moody's werd aangekondigd.

Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Er blijft een hoog risico verbonden aan een belegging in Dexia. Ik handhaaf daarom mijn neutraal advies voor het aandeel."

Een stabiele outlook werd toegekend aan de langetermijnrating. Deze ratingactie geldt voor de drie belangrijkste operationele entiteiten van de Groep, nl. Dexia Bank België, Dexia Crédit Local en Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Ze vormt het sluitstuk van de herziening met het oog op een mogelijke verlaging, die op 28 maart 2011 door Moody's werd aangekondigd. Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Er blijft een hoog risico verbonden aan een belegging in Dexia. Ik handhaaf daarom mijn neutraal advies voor het aandeel."