Dit bedrijfsresultaat werd ondersteund door de gerealiseerde winst op de verkoop van schepen. De teleurstellende tarieven op de LPG-spotmarkt blijven evenwel het resultaat beïnvloeden.

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde verlies van USD -15,9 miljoen (USD 54,6 miljoen winst in 2009), en door USD 0,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) (USD 13 miljoen winst in 2009).

Voor 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 14,4 miljoen (vergeleken met USD 43,5 miljoen voor 2009). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 30,0 miljoen bedragen.

Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Exmar kan erg volatiel blijven, met ups en downs. Het koopadvies blijft gehandhaafd."

Dit bedrijfsresultaat werd ondersteund door de gerealiseerde winst op de verkoop van schepen. De teleurstellende tarieven op de LPG-spotmarkt blijven evenwel het resultaat beïnvloeden. Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde verlies van USD -15,9 miljoen (USD 54,6 miljoen winst in 2009), en door USD 0,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) (USD 13 miljoen winst in 2009). Voor 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 14,4 miljoen (vergeleken met USD 43,5 miljoen voor 2009). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD 30,0 miljoen bedragen. Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Exmar kan erg volatiel blijven, met ups en downs. Het koopadvies blijft gehandhaafd."