Nettoresultaat groepsaandeel van 69 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2011

• Opbrengsten van de Core Division stegen met 8 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2010, gesteund door een dynamische commerciële activiteit

• Forse toename van het resultaat vóór belastingen van de commerciële metiers**: +36 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2010

• De opbrengsten van de Legacy Division worden beïnvloed door het stevige tempo van de hervorming

Snel vorderende financiële herstructurering van de Groep tijdens het eerste kwartaal van 2011

• Meer dan de helft van het desinvesteringsprogramma van 2011 is nu al verwezenlijkt

• Jaardoelstelling van de vermindering van de financieringsbehoeften op korte termijn bereikt

• Forse daling van de balans met 40 miljard EUR

Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Dexia presteerde sterk in de kernactiviteiten. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."

Nettoresultaat groepsaandeel van 69 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2011 • Opbrengsten van de Core Division stegen met 8 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2010, gesteund door een dynamische commerciële activiteit • Forse toename van het resultaat vóór belastingen van de commerciële metiers**: +36 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 • De opbrengsten van de Legacy Division worden beïnvloed door het stevige tempo van de hervorming Snel vorderende financiële herstructurering van de Groep tijdens het eerste kwartaal van 2011 • Meer dan de helft van het desinvesteringsprogramma van 2011 is nu al verwezenlijkt • Jaardoelstelling van de vermindering van de financieringsbehoeften op korte termijn bereikt • Forse daling van de balans met 40 miljard EUR Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "Dexia presteerde sterk in de kernactiviteiten. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."