Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2009 bedroeg USD 44,5 miljoen (USD 79,4 miljoen voor 2008). Dit bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden op de LPG-spotmarkt en in het bijzonder voor de VLGC-markt.

Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 54,6 miljoen (USD -88,6 miljoen verlies in 2008), en door USD 13 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) - (USD -5,5 miljoen verlies in 2008).

Voor 2009 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 43,5 miljoen (vergeleken met USD -62.6 miljoen voor 2008). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD -11,1 miljoen bedragen.

Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "De betaling van een dividend is een positief gegeven voor Exmar, want ik had verwacht dat het bedrijf zou geschrapt worden. Het dividend kan in 2011 fors worden opgetrokken wanneer Opti-Ex operationeel zou moeten zijn. Ik handhaaf een advies opbouwen met een koersdoel van 7 euro."

Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2009 bedroeg USD 44,5 miljoen (USD 79,4 miljoen voor 2008). Dit bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden op de LPG-spotmarkt en in het bijzonder voor de VLGC-markt. Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 54,6 miljoen (USD -88,6 miljoen verlies in 2008), en door USD 13 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) - (USD -5,5 miljoen verlies in 2008). Voor 2009 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 43,5 miljoen (vergeleken met USD -62.6 miljoen voor 2008). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD -11,1 miljoen bedragen. Thibaud Rutsaert (Bank Degroof): "De betaling van een dividend is een positief gegeven voor Exmar, want ik had verwacht dat het bedrijf zou geschrapt worden. Het dividend kan in 2011 fors worden opgetrokken wanneer Opti-Ex operationeel zou moeten zijn. Ik handhaaf een advies opbouwen met een koersdoel van 7 euro."