Theodoor Gilissen Bankiers: "De angst dat de renteverhogingen en de hogere voedsel- en energieprijzen de groei en de koopkracht zullen aantasten, drukten het koersverloop op de financiële markten. Ook is het economische momentum in de VS verbeterd waardoor de geldstromen weer iets zijn gekeerd richting Amerika."

Het betekent ook dat de waarderingen inmiddels zijn gedaald en de opkomende markten nu een lagere waardering hebben dan de meeste ontwikkelde landen.

Theodoor Gilissen Bankiers: "Met een koers-winstverhouding van 11 en een winstgroei van ruim 20% zijn de markten naar onze mening aantrekkelijk, zeker omdat gezien alle ontwikkelingen eerder een premie te rechtvaardigen zou zijn. De

prestaties van de ondernemingen uit de opkomende markten zijn overtuigend: over de afgelopen 10 jaar lag de winstgroei met ruim 20% fors boven die van de ontwikkelde markten van 8%. Azië kent daarbij de hoogste waardering en EMEA de laagste."

De verdeling naar sectoren speelt daarbij een rol. Technologie is een belangrijke component voor Azië en dan met name voor Taiwan, Korea en India.

Theodoor Gilissen Bankiers: "Voor Emerging Market Debt zijn de risico-opslagen inmiddels al sterk afgenomen, maar verwachten wij toch een verder neerwaartse trend. De daling zal echter beperkt zijn, waardoor we een deel van het belang in EMD al hebben teruggebracht. De risico's voor beleggen in de opkomende markten betreffen vooral het gevoerde economische en politieke beleid, een te laat ingrijpen om inflatie en overcapaciteit te voorkomen en te veel kapitaalinstroom."

Theodoor Gilissen Bankiers: "De angst dat de renteverhogingen en de hogere voedsel- en energieprijzen de groei en de koopkracht zullen aantasten, drukten het koersverloop op de financiële markten. Ook is het economische momentum in de VS verbeterd waardoor de geldstromen weer iets zijn gekeerd richting Amerika." Het betekent ook dat de waarderingen inmiddels zijn gedaald en de opkomende markten nu een lagere waardering hebben dan de meeste ontwikkelde landen. Theodoor Gilissen Bankiers: "Met een koers-winstverhouding van 11 en een winstgroei van ruim 20% zijn de markten naar onze mening aantrekkelijk, zeker omdat gezien alle ontwikkelingen eerder een premie te rechtvaardigen zou zijn. De prestaties van de ondernemingen uit de opkomende markten zijn overtuigend: over de afgelopen 10 jaar lag de winstgroei met ruim 20% fors boven die van de ontwikkelde markten van 8%. Azië kent daarbij de hoogste waardering en EMEA de laagste." De verdeling naar sectoren speelt daarbij een rol. Technologie is een belangrijke component voor Azië en dan met name voor Taiwan, Korea en India. Theodoor Gilissen Bankiers: "Voor Emerging Market Debt zijn de risico-opslagen inmiddels al sterk afgenomen, maar verwachten wij toch een verder neerwaartse trend. De daling zal echter beperkt zijn, waardoor we een deel van het belang in EMD al hebben teruggebracht. De risico's voor beleggen in de opkomende markten betreffen vooral het gevoerde economische en politieke beleid, een te laat ingrijpen om inflatie en overcapaciteit te voorkomen en te veel kapitaalinstroom."