Daarnaast blijft er onzekerheid over de prijsontwikkeling en zijn zowel inflatie- als deflatiescenario's verdedigbaar. Het oplopen van begrotingstekorten, de monetaire verruiming en de effecten van quantitative easing kunnen inflatie aanwakkeren.

Aan de andere kant worden alle extra financiële middelen nog nauwelijks ingezet voor kredietverlening, dalen de consumentenschulden en zijn de mogelijkheden om de prijzen te verhogen beperkt.

Bovendien heeft Obama al aangekondigd dat het begrotingstekort in 2013 weer op een niveau van rond de 3% van het bbp moet liggen.

Theodoor Gilissen Bankiers meent dat de acties van centrale banken en overheidsmaatregelen op termijn effect zullen hebben en gaan daarom uit van een forse recessie, en niet van een depressie.

Tevens gaan de analisten van de bank uit van een korte periode van dalende prijzen maar niet van een langdurige deflatoire noch sterk inflatoire situatie. De welvaart zal wereldwijd sterk afnemen.

Monetaire maatregelen blijven noodzakelijk, naast gecoördineerde acties voor een financieel toezicht en voor stimuleringsmaatregelen.

Daarnaast blijft er onzekerheid over de prijsontwikkeling en zijn zowel inflatie- als deflatiescenario's verdedigbaar. Het oplopen van begrotingstekorten, de monetaire verruiming en de effecten van quantitative easing kunnen inflatie aanwakkeren. Aan de andere kant worden alle extra financiële middelen nog nauwelijks ingezet voor kredietverlening, dalen de consumentenschulden en zijn de mogelijkheden om de prijzen te verhogen beperkt. Bovendien heeft Obama al aangekondigd dat het begrotingstekort in 2013 weer op een niveau van rond de 3% van het bbp moet liggen. Theodoor Gilissen Bankiers meent dat de acties van centrale banken en overheidsmaatregelen op termijn effect zullen hebben en gaan daarom uit van een forse recessie, en niet van een depressie. Tevens gaan de analisten van de bank uit van een korte periode van dalende prijzen maar niet van een langdurige deflatoire noch sterk inflatoire situatie. De welvaart zal wereldwijd sterk afnemen.Monetaire maatregelen blijven noodzakelijk, naast gecoördineerde acties voor een financieel toezicht en voor stimuleringsmaatregelen.