De transactie kadert binnen het mandaat dat de Raad van Bestuur kreeg, op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2009, om een kapitaalverhoging door te voeren.

De kapitaalverhoging bestaat uit een verhoging van kapitaal in cash van € 1,3 miljoen die resulteert in de creatie van 658.333 nieuwe aandelen.

Daarnaast investeerde Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), in april 2009, € 10 miljoen via een automatisch converteerbare obligatie (ACO).

De omzetting van de ACO gebeurt gelijktijdig en voor hetzelfde bedrag van een private plaatsing. PMV converteert vandaag 1.343 obligaties aan een uitgifteprijs van € 2,04 per aandeel en verhoogt hiermee haar aandeelhouderschap in Thenergo tot 7,85%.

Aan het mandaat van de Raad van Bestuur werd de voorwaarde gekoppeld dat de private plaatsing uitsluitend zal doorgaan met gekwalificeerde beleggers in de zin van artikel 10 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De investeerders worden geselecteerd door de Raad van Bestuur, eventueel met de bijstand van een financieel adviseur.

Op vandaag beheert Thenergo reeds 29 energie-installaties met een totale capaciteit van 81 MWe en 202 WMth.

De transactie kadert binnen het mandaat dat de Raad van Bestuur kreeg, op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2009, om een kapitaalverhoging door te voeren. De kapitaalverhoging bestaat uit een verhoging van kapitaal in cash van € 1,3 miljoen die resulteert in de creatie van 658.333 nieuwe aandelen. Daarnaast investeerde Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), in april 2009, € 10 miljoen via een automatisch converteerbare obligatie (ACO). De omzetting van de ACO gebeurt gelijktijdig en voor hetzelfde bedrag van een private plaatsing. PMV converteert vandaag 1.343 obligaties aan een uitgifteprijs van € 2,04 per aandeel en verhoogt hiermee haar aandeelhouderschap in Thenergo tot 7,85%. Aan het mandaat van de Raad van Bestuur werd de voorwaarde gekoppeld dat de private plaatsing uitsluitend zal doorgaan met gekwalificeerde beleggers in de zin van artikel 10 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De investeerders worden geselecteerd door de Raad van Bestuur, eventueel met de bijstand van een financieel adviseur. Op vandaag beheert Thenergo reeds 29 energie-installaties met een totale capaciteit van 81 MWe en 202 WMth.