De activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van specifieke afvalstromen als brandstof voor de Binergy-centrales werden ondergebracht in Thenergo's 'Energie Portfolio Management'-activiteiten.

Het stoppen van de productie van jatrofaolie in Thailand, eind 2009, was een eerste concrete stap in de herfocus van de strategie.

De verkoop van Leysen is een volgende stap en kadert binnen de maatregelen die dinsdag 30 maart 2010 werden aangekondigd door de raad van bestuur.

De opbrengsten uit de verkoop van deze nevenactiviteit zal Thenergo investeren in haar kernactiviteit. Met de verkoop van Leysen lost Thenergo eveneens de totale openstaande overnameschuld af die voortkwam uit de aankoop van Leysen in 2007.

De resterende totale schuldpositie van Thenergo daalt met € 15 miljoen waarvan € 8 miljoen op holdingniveau waardoor deze transactie een positieve impact heeft op de toekomstige cashflow van de onderneming. In 2009 bedroeg de omzet van Leysen € 17,7 miljoen en de REBITDA € 2,3 miljoen.

Van Gansewinkel Groep versterkt met de verkoop haar positie in België. Door de overname stijgt de totale omzet van Van Gansewinkel Groep in België met zo'n 10%.

Leysen is actief op het gebied van inzameling, bewerking en handel van afvalstoffen. Kernactiviteit is de inzameling van bedrijfsafval via rol- en afzetcontainers.

Daarnaast is de onderneming actief in de inzameling van huishoudelijk afval, behandeling van gevaarlijk afval, inzameling van afval in de Antwerpse haven en in de afzet van secundaire brandstoffen.

De activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van specifieke afvalstromen als brandstof voor de Binergy-centrales werden ondergebracht in Thenergo's 'Energie Portfolio Management'-activiteiten. Het stoppen van de productie van jatrofaolie in Thailand, eind 2009, was een eerste concrete stap in de herfocus van de strategie. De verkoop van Leysen is een volgende stap en kadert binnen de maatregelen die dinsdag 30 maart 2010 werden aangekondigd door de raad van bestuur. De opbrengsten uit de verkoop van deze nevenactiviteit zal Thenergo investeren in haar kernactiviteit. Met de verkoop van Leysen lost Thenergo eveneens de totale openstaande overnameschuld af die voortkwam uit de aankoop van Leysen in 2007. De resterende totale schuldpositie van Thenergo daalt met € 15 miljoen waarvan € 8 miljoen op holdingniveau waardoor deze transactie een positieve impact heeft op de toekomstige cashflow van de onderneming. In 2009 bedroeg de omzet van Leysen € 17,7 miljoen en de REBITDA € 2,3 miljoen. Van Gansewinkel Groep versterkt met de verkoop haar positie in België. Door de overname stijgt de totale omzet van Van Gansewinkel Groep in België met zo'n 10%. Leysen is actief op het gebied van inzameling, bewerking en handel van afvalstoffen. Kernactiviteit is de inzameling van bedrijfsafval via rol- en afzetcontainers. Daarnaast is de onderneming actief in de inzameling van huishoudelijk afval, behandeling van gevaarlijk afval, inzameling van afval in de Antwerpse haven en in de afzet van secundaire brandstoffen.