Thans bereikte Thenergo belangrijke akkoorden met de voornaamste leveranciers en aannemers binnen de jatrofa-activiteiten in Thailand.

In 2008 resulteerden de jatrofagerelateerde investeringen in een afschrijving van € 3 miljoen en in de eerste helft van 2009 in een afschrijving van € 2 miljoen.

Thenergo bereikte een overeenkomst met de leverancier van materiaal voor de jatrofa-olieproductie-eenheden. Beide locale projectvennootschappen in Thailand werden verkocht. Bovendien werd de dienstleveringsovereenkomst met de locale partner stopgezet.

Deze transacties resulteren in een finaal akkoord waarmee de verdere verplichtingen van Thenergo eindigen. Om de voorziening van grondstoffen met betrekking tot bio-olie veilig te stellen voert Thenergo ondertussen verregaande gesprekken met bio-olieleveranciers en potentiële partners voor haar WKK-productie-eenheden.

Thans bereikte Thenergo belangrijke akkoorden met de voornaamste leveranciers en aannemers binnen de jatrofa-activiteiten in Thailand. In 2008 resulteerden de jatrofagerelateerde investeringen in een afschrijving van € 3 miljoen en in de eerste helft van 2009 in een afschrijving van € 2 miljoen. Thenergo bereikte een overeenkomst met de leverancier van materiaal voor de jatrofa-olieproductie-eenheden. Beide locale projectvennootschappen in Thailand werden verkocht. Bovendien werd de dienstleveringsovereenkomst met de locale partner stopgezet. Deze transacties resulteren in een finaal akkoord waarmee de verdere verplichtingen van Thenergo eindigen. Om de voorziening van grondstoffen met betrekking tot bio-olie veilig te stellen voert Thenergo ondertussen verregaande gesprekken met bio-olieleveranciers en potentiële partners voor haar WKK-productie-eenheden.