Het wil de operationele kosten met Eur 1 mrd
verlagen, door o.a. het snijden in het personeelsbestand met 7.000 werknemers op een werknemersbestand van 130.000.

De solvabiliteit is verslechterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Hiertegenover staat wel dat het risicoprofiel sterk is verbeterd. Per 31 december 2008 bedroeg de Tier-1 ratio 9,5% en de core Tier-1 ratio 7,4% op een pro-forma basis.

De solvabiliteit van het Verzekeringsbedrijf was 258% en de schuld/eigen vermogen ratio voor de Holding bedroeg 12,6% (maximaal 15%).

Al met al is Theodoor Gilissen Bankiers positief over het bovengenoemde, ook al waren de cijfers teleurstellend en is de solvabiliteit afgenomen vergeleken met een kwartaal eerder.

Belangrijkste is dat de risicopositie van ING sterk is verbeterd, doordat een groot deel van het risico van de Alt-A hypotheken door de staat overgenomen is. ING staat bij Theodoor Gilissen Bankiers Under Review.

Het wil de operationele kosten met Eur 1 mrd verlagen, door o.a. het snijden in het personeelsbestand met 7.000 werknemers op een werknemersbestand van 130.000.De solvabiliteit is verslechterd ten opzichte van een kwartaal eerder. Hiertegenover staat wel dat het risicoprofiel sterk is verbeterd. Per 31 december 2008 bedroeg de Tier-1 ratio 9,5% en de core Tier-1 ratio 7,4% op een pro-forma basis. De solvabiliteit van het Verzekeringsbedrijf was 258% en de schuld/eigen vermogen ratio voor de Holding bedroeg 12,6% (maximaal 15%).Al met al is Theodoor Gilissen Bankiers positief over het bovengenoemde, ook al waren de cijfers teleurstellend en is de solvabiliteit afgenomen vergeleken met een kwartaal eerder. Belangrijkste is dat de risicopositie van ING sterk is verbeterd, doordat een groot deel van het risico van de Alt-A hypotheken door de staat overgenomen is. ING staat bij Theodoor Gilissen Bankiers Under Review.