Voor Theodoor Gilissen Bankiers voldoende aanleiding om even dieper in te gaan op het bericht. Aangezien Fortis voornemens was om een belang te nemen in een portefeuille met gestructureerde kredieten - als onderdeel van de geplande transactie met BNP Paribas en de Belgische Staat inzake de verkoop van een aantal activiteiten - moest Fortis vóór afronding van de deal Britse ponden en Amerikaanse dollars kopen.

Een belangrijk deel van de geplande investering van Eur 6,9 mrd bestond uit ponden en dollars. Tegen Fortis' verwachting in werd op 12 december bekend dat de verkoop van de Belgische verzekeringsactiviteiten aan BNP Paribas tijdelijk zou worden opgeschort.

Dat heeft geleid tot het weer moeten verkopen van de positie in ponden en dollars. Aangezien deze twee valuta in een kort tijdsbestek zwakker werden ten opzichte van de euro heeft Fortis een verlies geleden van Eur 295 mln.

Dit is teleurstellend voor de aandeelhouders van Fortis Holding, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op.

Niet alleen is dit het zoveelste slechte bericht maar ook heeft dit een negatieve impact op de netto kaspositie en het eigen vermogen van Fortis. Gegeven de onduidelijkheden over de nabije toekomst van Fortis is Fortis Not Rated.

Voor Theodoor Gilissen Bankiers voldoende aanleiding om even dieper in te gaan op het bericht. Aangezien Fortis voornemens was om een belang te nemen in een portefeuille met gestructureerde kredieten - als onderdeel van de geplande transactie met BNP Paribas en de Belgische Staat inzake de verkoop van een aantal activiteiten - moest Fortis vóór afronding van de deal Britse ponden en Amerikaanse dollars kopen. Een belangrijk deel van de geplande investering van Eur 6,9 mrd bestond uit ponden en dollars. Tegen Fortis' verwachting in werd op 12 december bekend dat de verkoop van de Belgische verzekeringsactiviteiten aan BNP Paribas tijdelijk zou worden opgeschort. Dat heeft geleid tot het weer moeten verkopen van de positie in ponden en dollars. Aangezien deze twee valuta in een kort tijdsbestek zwakker werden ten opzichte van de euro heeft Fortis een verlies geleden van Eur 295 mln. Dit is teleurstellend voor de aandeelhouders van Fortis Holding, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. Niet alleen is dit het zoveelste slechte bericht maar ook heeft dit een negatieve impact op de netto kaspositie en het eigen vermogen van Fortis. Gegeven de onduidelijkheden over de nabije toekomst van Fortis is Fortis Not Rated.