Gezien de huidige macro-economische onzekerheden is het volgens het bedrijf heel moeilijk om vooruit te blikken op 2009. Het eerste trimester kondigt zich aan als een moeilijke periode, gezien de zwakke commerciële activiteit.

Bovendien hebben de verkopen meestal betrekking op producten die al in 2008 gemaakt werden, aan een hoge kostprijs.

Alle sectoren zijn getroffen, maar de landbouw-en voedingsmiddelenindustrie - waarin Tessenderlo Group erg actief is - lijkt minder geraakt te worden dan de andere.

Er werden reeds maatregelen genomen om de productie aan te passen aan het zwakke niveau van de activiteiten. Andere zouden kunnen volgen, in functie van de evolutie van de toestand.

Dankzij haar balansstructuur hoeft Tessenderlo Group zich geen zorgen te maken over financieringsproblemen. Investeringen en overnames zullen zodanig gekozen worden dat deze lage schuldgraad behouden blijft, zolang de algemene economische situatie zich niet stabiliseert.

De groep is er dus van overtuigd dat zij over de beste troeven beschikt om deze moeilijke periode door te komen.

Gezien de huidige macro-economische onzekerheden is het volgens het bedrijf heel moeilijk om vooruit te blikken op 2009. Het eerste trimester kondigt zich aan als een moeilijke periode, gezien de zwakke commerciële activiteit. Bovendien hebben de verkopen meestal betrekking op producten die al in 2008 gemaakt werden, aan een hoge kostprijs.Alle sectoren zijn getroffen, maar de landbouw-en voedingsmiddelenindustrie - waarin Tessenderlo Group erg actief is - lijkt minder geraakt te worden dan de andere. Er werden reeds maatregelen genomen om de productie aan te passen aan het zwakke niveau van de activiteiten. Andere zouden kunnen volgen, in functie van de evolutie van de toestand.Dankzij haar balansstructuur hoeft Tessenderlo Group zich geen zorgen te maken over financieringsproblemen. Investeringen en overnames zullen zodanig gekozen worden dat deze lage schuldgraad behouden blijft, zolang de algemene economische situatie zich niet stabiliseert.De groep is er dus van overtuigd dat zij over de beste troeven beschikt om deze moeilijke periode door te komen.