Het recurrent bedrijfsresultaat of rebit bedroeg eind juni -19,9 miljoen EUR, tegenover 148,6 miljoen EUR eind juni 2008. De rebit werd in het tweede kwartaal van 2009 negatief beïnvloed door een waardevermindering van de voorraden in de businessgroep Chemie met 15,3 miljoen EUR, een gevolg van de gedaalde verkoopprijzen.

De halfjaarresultaten stonden onder druk door niet-recurrente bestanddelen voor een totaal bedrag van -82,1 miljoen EUR. Ter vergelijking: eind juni 2008 bedroeg het niet-recurrent verlies -1,8 miljoen EUR.

Het netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep, vertoonde eind juni 2009 een verlies van -107,7 miljoen EUR. In dezelfde periode van vorig jaar werd een winst van 101,1 miljoen EUR geboekt, maar 2008 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar voor de groep.

De nettocashflow bedraagt 29,0 miljoen EUR. - De netto financiële schulden bedragen 368,4 miljoen EUR, tegenover 294,6 miljoen EUR eind december 2008. Dit is het equivalent van 48,5 % van het eigen vermogen, tegenover 32,7 % eind 2008. - Investeringen gericht op groei bedroegen 74,5 miljoen EUR (op een totaal van 111,1 miljoen EUR).

Tessenderlo Group ziet nog geen heropleving van de activiteiten in de markten waar zij actief is. De groep zal daarom haar plannen die in de eerste helft van 2009 werden opgezet om de vaste kosten terug te dringen, voortzetten en uitbreiden.

De verbetering inzake werkkapitaal - waarbij eind juni reeds succes werd geboekt, meer bepaald door een vermindering van de voorraden - moet tegen het einde van het jaar versneld worden. Hiermee verwacht de groep dat de nettoschuldenlast tegen eind 2009 gestabiliseerd zal zijn in vergelijking met het niveau eind juni 2009.

De groep die overigens bleef investeren in groei, blijft vertrouwensvol in haar vooruitzichten over de resultaten op middenlange en lange termijn.

Het recurrent bedrijfsresultaat of rebit bedroeg eind juni -19,9 miljoen EUR, tegenover 148,6 miljoen EUR eind juni 2008. De rebit werd in het tweede kwartaal van 2009 negatief beïnvloed door een waardevermindering van de voorraden in de businessgroep Chemie met 15,3 miljoen EUR, een gevolg van de gedaalde verkoopprijzen. De halfjaarresultaten stonden onder druk door niet-recurrente bestanddelen voor een totaal bedrag van -82,1 miljoen EUR. Ter vergelijking: eind juni 2008 bedroeg het niet-recurrent verlies -1,8 miljoen EUR. Het netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep, vertoonde eind juni 2009 een verlies van -107,7 miljoen EUR. In dezelfde periode van vorig jaar werd een winst van 101,1 miljoen EUR geboekt, maar 2008 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar voor de groep. De nettocashflow bedraagt 29,0 miljoen EUR. - De netto financiële schulden bedragen 368,4 miljoen EUR, tegenover 294,6 miljoen EUR eind december 2008. Dit is het equivalent van 48,5 % van het eigen vermogen, tegenover 32,7 % eind 2008. - Investeringen gericht op groei bedroegen 74,5 miljoen EUR (op een totaal van 111,1 miljoen EUR).Tessenderlo Group ziet nog geen heropleving van de activiteiten in de markten waar zij actief is. De groep zal daarom haar plannen die in de eerste helft van 2009 werden opgezet om de vaste kosten terug te dringen, voortzetten en uitbreiden. De verbetering inzake werkkapitaal - waarbij eind juni reeds succes werd geboekt, meer bepaald door een vermindering van de voorraden - moet tegen het einde van het jaar versneld worden. Hiermee verwacht de groep dat de nettoschuldenlast tegen eind 2009 gestabiliseerd zal zijn in vergelijking met het niveau eind juni 2009. De groep die overigens bleef investeren in groei, blijft vertrouwensvol in haar vooruitzichten over de resultaten op middenlange en lange termijn.