De overeenkomst, waarvan de basisprincipes al vastliggen, houdt in dat cliënten voordeel zullen kunnen halen uit de combinatie van kwaliteiten van beide bedrijven.

Tesco zal de leiding nemen over de prijsstelling en de ontwikkeling van nieuwe producten, terwijl Fortis aanzienlijke expertise inbrengt op het gebied van acceptatie en claims management. De twee ondernemingen samen zullen zorgen voor ongeveer 1500 nieuwe banen in het Verenigd Koninkrijk.

Verwacht wordt dat de uiteindelijke bindende voorwaarden vastgesteld zullen worden in de komende twee maanden. De overeenkomst is uiteraard onderhevig aan goedkeuring door de regelgevende instanties en intern bestuur.

De overeenkomst, waarvan de basisprincipes al vastliggen, houdt in dat cliënten voordeel zullen kunnen halen uit de combinatie van kwaliteiten van beide bedrijven. Tesco zal de leiding nemen over de prijsstelling en de ontwikkeling van nieuwe producten, terwijl Fortis aanzienlijke expertise inbrengt op het gebied van acceptatie en claims management. De twee ondernemingen samen zullen zorgen voor ongeveer 1500 nieuwe banen in het Verenigd Koninkrijk.Verwacht wordt dat de uiteindelijke bindende voorwaarden vastgesteld zullen worden in de komende twee maanden. De overeenkomst is uiteraard onderhevig aan goedkeuring door de regelgevende instanties en intern bestuur.