Op de valutamarkten moet de euro weer terrein prijsgeven, waarmee de kaap van 1,20 dollar opnieuw in zicht komt. Volgens Elsa Lisos van Royal Bank of Canada blijft de trend bij de euro dalend, elke opleving van de koers biedt volgens haar de kans om short te gaan.

Op de beurzen is er opvallend weinig beweging, waarbij in Brussel opvalt dat Umicore en Solvay, twee bedrijven die morgen met cijfers komen, zwak op koers liggen.

Beter Bed verwacht hogere omzet en lagere winst over eerste halfjaar 2012

In het tweede kwartaal van 2012 zetten de belangrijkste trends in consumentenvertrouwen en koopbereidheid zich in de twee belangrijkste markten van de onderneming voort.

De omzetgroei in Duitsland bedraagt 7% en neemt daarmee af in vergelijking met voorgaande kwartalen. Dit is onder andere het resultaat van lagere bezoekersaantallen als gevolg van zomers weer in juni.

De omzet in Nederland laat in het tweede kwartaal een daling van 1% zien ten opzichte van het tweede kwartaal 2011. In Spanje blijven de marktomstandigheden zeer uitdagend waardoor de omzet onverminderd onder druk staat.

De totale concernomzet over het eerste halfjaar van 2012 komt uit op € 196 miljoen, een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in vergelijkbare winkels blijft over het eerste halfjaar van 2012 nagenoeg gelijk.

De omzetontwikkeling per land over het eerste halfjaar is als volgt:

Nederland -2%

Duitsland 10%

Oostenrijk 13%

Zwitserland 21%

Spanje 2%

België 35%

Polen 37%

Totaal 6%

In de eerste helft van 2012 zijn 63 winkels geopend en 45 gesloten. Elf winkelsluitingen zijn het gevolg van locatieverbeteringen. Netto zijn er 18 winkels geopend.

Dit heeft te maken met een relatief hoog aantal winkelsluitingen o.a. in Spanje, Polen en Duitsland (MAV) gedurende het tweede kwartaal.

Eind juni zijn er in totaal 1.205 winkels. Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf een groei van het aantal winkelopeningen (netto).

Op de valutamarkten moet de euro weer terrein prijsgeven, waarmee de kaap van 1,20 dollar opnieuw in zicht komt. Volgens Elsa Lisos van Royal Bank of Canada blijft de trend bij de euro dalend, elke opleving van de koers biedt volgens haar de kans om short te gaan. Op de beurzen is er opvallend weinig beweging, waarbij in Brussel opvalt dat Umicore en Solvay, twee bedrijven die morgen met cijfers komen, zwak op koers liggen. Beter Bed verwacht hogere omzet en lagere winst over eerste halfjaar 2012 In het tweede kwartaal van 2012 zetten de belangrijkste trends in consumentenvertrouwen en koopbereidheid zich in de twee belangrijkste markten van de onderneming voort. De omzetgroei in Duitsland bedraagt 7% en neemt daarmee af in vergelijking met voorgaande kwartalen. Dit is onder andere het resultaat van lagere bezoekersaantallen als gevolg van zomers weer in juni. De omzet in Nederland laat in het tweede kwartaal een daling van 1% zien ten opzichte van het tweede kwartaal 2011. In Spanje blijven de marktomstandigheden zeer uitdagend waardoor de omzet onverminderd onder druk staat. De totale concernomzet over het eerste halfjaar van 2012 komt uit op € 196 miljoen, een stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in vergelijkbare winkels blijft over het eerste halfjaar van 2012 nagenoeg gelijk. De omzetontwikkeling per land over het eerste halfjaar is als volgt: Nederland -2% Duitsland 10% Oostenrijk 13% Zwitserland 21% Spanje 2% België 35% Polen 37% Totaal 6% In de eerste helft van 2012 zijn 63 winkels geopend en 45 gesloten. Elf winkelsluitingen zijn het gevolg van locatieverbeteringen. Netto zijn er 18 winkels geopend. Dit heeft te maken met een relatief hoog aantal winkelsluitingen o.a. in Spanje, Polen en Duitsland (MAV) gedurende het tweede kwartaal. Eind juni zijn er in totaal 1.205 winkels. Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf een groei van het aantal winkelopeningen (netto).