Hoewel kleine lichtpuntjes aangeven dat het ergste achter ons ligt, zal de economische activiteit in België de komende kwartalen volgens KBC maar zeer geleidelijk herstellen.

De aanhoudend zwakke Europese conjunctuur en het maar mondjesmaat terugkerende vertrouwen zijn de boosdoeners.

Per saldo zal de BBP-groei in 2013 nauwelijks boven 0% uitstijgen. Door de aarzelende conjunctuur blijft de werkloosheid nog tot eind dit jaar toenemen.

In 2014 moet het herstel uitmonden in een sterkere groei, maar met naar schatting 1,3% blijft ook die gering.

Hoewel kleine lichtpuntjes aangeven dat het ergste achter ons ligt, zal de economische activiteit in België de komende kwartalen volgens KBC maar zeer geleidelijk herstellen. De aanhoudend zwakke Europese conjunctuur en het maar mondjesmaat terugkerende vertrouwen zijn de boosdoeners. Per saldo zal de BBP-groei in 2013 nauwelijks boven 0% uitstijgen. Door de aarzelende conjunctuur blijft de werkloosheid nog tot eind dit jaar toenemen. In 2014 moet het herstel uitmonden in een sterkere groei, maar met naar schatting 1,3% blijft ook die gering.