Dit effect is uitdovend in de loop van 2009 zodat de groep voor het hele jaar een lichte omzetgroei vooropstelt. De omzetgroei wordt dit jaar voornamelijk afgeremd door de gevolgen van de economische crisis op de omzet in het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

De groep blijft ook in 2009 verder werken aan een verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten, zowel in de vleeswarendivisie als in de divisie bereide gerechten.

De margedruk en de kostenstijgingen tengevolge van de loonakkoorden in België zullen worden opgevangen door verdere verbeteringen in de gehele supply chain en door voortgezette inspanningen op het vlak van kostencontrole en kostenreducties.

Ter Beke zal in 2009 blijven investeren in haar bereide gerechtenmerk Come a casa®. Behoudens onverwachte markt- en/of wisselkoersomstandigheden verwacht Ter Beke dat het courante resultaat over het volledige jaar 2009 minstens dat van 2008 zal evenaren.

Dit effect is uitdovend in de loop van 2009 zodat de groep voor het hele jaar een lichte omzetgroei vooropstelt. De omzetgroei wordt dit jaar voornamelijk afgeremd door de gevolgen van de economische crisis op de omzet in het Verenigd Koninkrijk en Spanje.De groep blijft ook in 2009 verder werken aan een verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten, zowel in de vleeswarendivisie als in de divisie bereide gerechten. De margedruk en de kostenstijgingen tengevolge van de loonakkoorden in België zullen worden opgevangen door verdere verbeteringen in de gehele supply chain en door voortgezette inspanningen op het vlak van kostencontrole en kostenreducties. Ter Beke zal in 2009 blijven investeren in haar bereide gerechtenmerk Come a casa®. Behoudens onverwachte markt- en/of wisselkoersomstandigheden verwacht Ter Beke dat het courante resultaat over het volledige jaar 2009 minstens dat van 2008 zal evenaren.