TerBeke krikte zijn omzet op tot 508,6 miljoen euro. Dat is 21,5 procent meer dan in recordjaar 2016. De bedrijfswinst steeg met 21 procent, tot 22 miljoen euro. Beleggers worden verwend met een hoger brutodividend per aandeel van 4 euro, in plaats van 3,5 euro. De verhoging 'weerspiegelt het vertrouwen in de toekomst en laat tegelijk toe de middelen binnen het bedrijf te houden die nodig zijn voor de ondersteuning van de verdere groeistrategie'.

De omzet steeg vooral door vier strategische overnames die het bedrijf vorig jaar realiseerde. Via de overname van 90 procent van de aandelen van KK Fine Foods versterkte TerBeke zich bijvoorbeeld in de markt van bereide maaltijden en kreeg het vaste voet aan grond in het Verenigd Koninkrijk, de grootste afzetmarkt voor bereide gerechten in Europa. Maar ook zonder de overnames zou de omzet zowel bij de divisie bereide gerechten als bij de vleeswarendivisie zijn gestegen.

Dit jaar wil TerBeke verder werken aan de rendabiliteit, de groei van het productgamma en aan kostenbeheersing. 'De groep zet ook sterk in op het creëren van synergieën bij de nieuwe acquisities, en blijft investeren in innovatieve concepten ten behoeve van de klanten', luidt het. Als er geen onvoorziene marktomstandigheden opduiken, verwacht de groep in 2018 het resultaat verder te kunnen opkrikken.

TerBeke krikte zijn omzet op tot 508,6 miljoen euro. Dat is 21,5 procent meer dan in recordjaar 2016. De bedrijfswinst steeg met 21 procent, tot 22 miljoen euro. Beleggers worden verwend met een hoger brutodividend per aandeel van 4 euro, in plaats van 3,5 euro. De verhoging 'weerspiegelt het vertrouwen in de toekomst en laat tegelijk toe de middelen binnen het bedrijf te houden die nodig zijn voor de ondersteuning van de verdere groeistrategie'.De omzet steeg vooral door vier strategische overnames die het bedrijf vorig jaar realiseerde. Via de overname van 90 procent van de aandelen van KK Fine Foods versterkte TerBeke zich bijvoorbeeld in de markt van bereide maaltijden en kreeg het vaste voet aan grond in het Verenigd Koninkrijk, de grootste afzetmarkt voor bereide gerechten in Europa. Maar ook zonder de overnames zou de omzet zowel bij de divisie bereide gerechten als bij de vleeswarendivisie zijn gestegen.Dit jaar wil TerBeke verder werken aan de rendabiliteit, de groei van het productgamma en aan kostenbeheersing. 'De groep zet ook sterk in op het creëren van synergieën bij de nieuwe acquisities, en blijft investeren in innovatieve concepten ten behoeve van de klanten', luidt het. Als er geen onvoorziene marktomstandigheden opduiken, verwacht de groep in 2018 het resultaat verder te kunnen opkrikken.