Naar aanleiding van de bekendmaking op 17 september 2012 van de geplande opsplitsing van APX-ENDEX in één entiteit met de spotmarkt en de clearingactiviteiten voor elektriciteit, en één entiteit met de spot- en derivatenmarkt voor aardgas, bevestigden transmissienetbeheerders voor elektriciteit, TenneT Holding B.V. en Elia System Operator N.V., de lancering op 1 maart 2013 van APX, de nieuwe spot elektriciteitsbeurs.

Naar aanleiding van de bekendmaking op 17 september 2012 van de geplande opsplitsing van APX-ENDEX in één entiteit met de spotmarkt en de clearingactiviteiten voor elektriciteit, en één entiteit met de spot- en derivatenmarkt voor aardgas, bevestigden transmissienetbeheerders voor elektriciteit, TenneT Holding B.V. en Elia System Operator N.V., de lancering op 1 maart 2013 van APX, de nieuwe spot elektriciteitsbeurs.