-Focus op kostenbeheersing en cash management

-Eerste kwartaal niet representatief; vanaf maart herstel na trage start

-Defensiemarkt blijft zich goed ontwikkelen

-Debt/EBITDA-ratio 2,71 (convenant 3,0); netto rentedragende schuld

€ 330 miljoen (2008: € 318 miljoen)

-Focus op kostenbeheersing en cash management -Eerste kwartaal niet representatief; vanaf maart herstel na trage start -Defensiemarkt blijft zich goed ontwikkelen -Debt/EBITDA-ratio 2,71 (convenant 3,0); netto rentedragende schuld € 330 miljoen (2008: € 318 miljoen)