De Franse vermogensbeheerder Carmignac heeft een groot deel van zijn internationale bekendheid te danken aan zijn sterke prestaties tijdens de crisis van 2008 en 2009. Edouard Carmignac en zijn team van beheerders verlieten de markten toen volledig en slaagden er zo in de grootste financiële crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zonder kleerscheuren te doorstaan. Dat resultaat leidde tot een grote instroom van kapitaal in het fonds en vestigde de aandacht op de voordelen van flexibele gemengde fondsen.
...

De Franse vermogensbeheerder Carmignac heeft een groot deel van zijn internationale bekendheid te danken aan zijn sterke prestaties tijdens de crisis van 2008 en 2009. Edouard Carmignac en zijn team van beheerders verlieten de markten toen volledig en slaagden er zo in de grootste financiële crisis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zonder kleerscheuren te doorstaan. Dat resultaat leidde tot een grote instroom van kapitaal in het fonds en vestigde de aandacht op de voordelen van flexibele gemengde fondsen.Het fonds Carmignac Patrimoine heeft echter een teleurstellend 2017 achter de rug, met een rendement dat nauwelijks positief was, terwijl de beurzen er vorig jaar wel flink op vooruit zijn gegaan. Toch is dat tegenvallende resultaat niet toe te schrijven aan een slechte verdeling tussen aandelen en obligaties, aangezien het aandelendeel zich vrijwel op het toegelaten maximum bevindt (de helft van de beheerde activa). Het is evenmin te wijten aan mindere prestaties van de participaties in de portefeuille. De beleggingen in aandelen en obligaties hebben het over het algemeen goed gedaan. Wel was de afdekking van het wisselkoersrisico minder succesvol. "Carmignac Patrimoine heeft een heel internationale portefeuille", onderstreept Frédéric Leroux. "Onze blootstelling aan de dollar loopt vaak op tot meer dan 70 procent van de beheerde activa. Het is dus cruciaal dat we de juiste keuzes maken in dat deel van de portefeuille." Vorig jaar is de euro met 14 procent gestegen tegenover de dollar, en dat heeft de beheerders duidelijk verrast. "Een gebeurtenis van die omvang doet zich slechts één keer in een decennium voor", houdt Leroux vol. "We hadden het dollarrisico vorig jaar systematisch moeten afdekken. Dat heeft de goede prestaties van Carmignac Patrimoine tenietgedaan", bekent Edouard Carmignac. "Het is onze verantwoordelijkheid dat risico beter te beheren." Het afgelopen jaar is het fonds ongeveer 7 procent van zijn beheerde activa verloren, ten voordele van het fonds Carmignac Sécurité, een nog defensiever product, dat al meer dan 13 miljard euro beheert. Leroux vreest dat het economische klimaat minder gunstig wordt in 2018. Hij verwacht dat de Verenigde Staten niet kunnen profiteren van de recente fiscale hervormingen van de regering-Trump en dat de Chinese groei vertraagt. Hij houdt er daarom rekening mee dat de vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds voor 2018, dat rekent op een wereldwijde groei van 4 procent, te optimistisch zijn. Maar die wat nerveuzere fase kan volgens hem ook een pauze zijn in een positieve evolutie op lange termijn. "We denken dat we de portefeuilles moeten beschermen tegen een verdere verzwakking van de dollar", bevestigt Leroux. "Tegelijk zal de normalisatie van het monetaire beleid de obligatierente geleidelijk de hoogte injagen." Hij wijst er wel op dat bedrijven met hoge schulden kwetsbaar zijn in zulke omstandigheden. "We hebben een grote voorkeur voor de technologiesector, vanwege de lage schuldgraad van die bedrijven. Bovendien blijft de groei sterk en zichtbaar." In de obligatieportefeuille zetten de beheerders van Carmignac Patrimoine in op de convergentie tussen Spanje en de rest van Europa, obligaties uit opkomende landen die kunnen profiteren van de verwachte zwakte van de dollar (zoals Mexico, Brazilië en Argentinië), en op de kansen die de Amerikaanse rente kan bieden. In de aandelenportefeuille mikken ze op aandelen van goede kwaliteit waarvan de jaarlijkse winstgroei minstens 15 procent bedroeg over de afgelopen vijf jaar en die weinig schulden hebben. Hoewel Carmignac Patrimoine met meer dan 22 miljard euro aan beheerde activa veruit het grootste fonds in het gamma van Carmignac blijft, is het niet het enige product van die vermogensbeheerder met een forse omvang en met een Morningstar-rating van drie of meer sterren. Voor 2018 wijzen de experts van Carmignac op de goede vooruitzichten voor bepaalde segmenten, vooral Europese aandelen en grondstoffen. Het fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs is gespecialiseerd in Europese aandelen en wordt beheerd door Mark Denham. "De omstandigheden zouden gunstig moeten blijven in 2018, met een verwachte stijging van de winst per aandeel rond 9 procent. Ik denk ook dat de verwachtingen van een vertraging in het tweede halfjaar mogelijk voorbarig zijn. Bovendien zijn de waarderingen niet overdreven en is het politieke klimaat rustiger." Hij staat positief tegenover kwaliteitsaandelen en belegt in de technologiesector, waaronder SAP en ASML, en in enkele Belgische biotechs, zoals Galapagos en argenx. "De innovatie in de biotechsector komt steeds vaker van Europese bedrijven", stelt Denham vast. "Vroeger kwam die vooral van Amerikaanse groepen. Maar de pijplijnen worden nog altijd onderschat." Hij mijdt de farmareuzen, cyclische sectoren zoals de chemie en autobouwers, en aandelen die zich gedragen als obligaties. Het fonds heeft zijn posities in Britse aandelen afgebouwd, na de winstwaarschuwingen van de afgelopen maanden. Michael Hulme, de beheerder van Carmignac Commodities, wijst op de mooie vooruitzichten van de Amerikaanse olieproducenten. "Veel landen - zoals Iran, Libië en Venezuela - kampen met problemen door de jarenlange structurele onderinvesteringen, terwijl de Amerikaanse schaalolieproducenten beschikken over financiële middelen, overheidssteun en steeds efficiëntere boortechnieken." Daarnaast staat Hulme positief tegenover de vooruitzichten van koper, "waar een tekort is aan de aanbodzijde, ook door structurele onderinvesteringen. De ontwikkeling van heel wat technologische industrieën hangt wel sterk af van die grondstof. Ook nikkel, dat wordt gebruikt door bouwers van elektrische auto's, bevindt zich in die situatie."