-op 10 juli 2013 werden 90.086 warranten omgezet in 90.086 gewone aandelen, waardoor het kapitaal in totaal werd verhoogd met € 9.792,35 en de uitgiftepremies in totaal werden verhoogd met € 1.032.078,42

-de rechten verbonden aan de Gouden Aandelen en aan de Liquidatie Dispreferentie Aandelen worden beschreven in de statuten van Telenet, zoals beschikbaar op de website.

-op 10 juli 2013 werden 90.086 warranten omgezet in 90.086 gewone aandelen, waardoor het kapitaal in totaal werd verhoogd met € 9.792,35 en de uitgiftepremies in totaal werden verhoogd met € 1.032.078,42 -de rechten verbonden aan de Gouden Aandelen en aan de Liquidatie Dispreferentie Aandelen worden beschreven in de statuten van Telenet, zoals beschikbaar op de website.