De reacties van de analisten op het bericht over het overnamebod door Liberty Global zijn eensluidend. Zowel KBC Securities als Bank Degroof schrappen hun advies voor dit aandeel, in afwachting dat er meer details over het bod worden bekendgemaakt.

Telenet verhoogt vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2012

Vandaag kondigde Telenet buiten het uitkoopbod ook een opwaartse herziening aan van zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2012.

Voor het boekjaar 2012 verwacht de vennootschap nu een groei van de bedrijfsopbrengsten "tussen 7-8%" ten opzichte van een initiële prognose voor een groei van de bedrijfsopbrengsten "tussen 5-6%".

De hogere groei van de bedrijfsopbrengsten wordt gedreven door aanhoudende groei in het aantal bundelklanten, meer klanten voor digitale televisie, Sporting Telenet en Fibernet, en een stijgende bijdrage van Telenet's mobiele telefonie-activiteiten.

Verder verwacht de vennootschap dat de Adjusted EBITDA tegen eenzelfde tempo als de bedrijfsopbrengsten zal groeien, dit wil zeggen een groei "tussen 7-8%" voor het volledige boekjaar 2012 in vergelijking met een initiële prognose van "tussen 5-6%".

Deze vooruitzichten impliceren dus een stabiele Adjusted EBITDA-marge als gevolg van aanhoudende kostdiscipline, schaalvoordelen en groei op het gebied van bundels.

Telenet verwacht verder een toename in de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen, die "tussen 24-25% van de bedrijfsopbrengsten" zullen bedragen voor het volledige jaar 2012 in vergelijking met een initiële prognose van "tussen 22-23%".

De toe te rekenen bedrijfsopbrengsten blijven voornamelijk gerelateerd aan de groei van de Vennootschap, gedreven door een stijging van het aantal settopboxen voor verhuur als gevolg van de verdere digitalisering van Telenets kabeltelevisieklanten en hogere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen voor installaties bij de klant.

Tot slot verwacht de Vennootschap voor het lopende boekjaar 2012 een "stabiele" vrije kasstroom ten opzichte van 2011.

Telenet zal op woensdag 24 oktober 2012 na sluiting van de beurs om 17:45u CET zijn derdekwartaalcijfers publiceren. De Vennootschap zal op donderdag 25 oktober 2012 om 16:00u CET een telefonische vergadering organiseren voor analisten en institutionele beleggers.

De reacties van de analisten op het bericht over het overnamebod door Liberty Global zijn eensluidend. Zowel KBC Securities als Bank Degroof schrappen hun advies voor dit aandeel, in afwachting dat er meer details over het bod worden bekendgemaakt. Telenet verhoogt vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2012 Vandaag kondigde Telenet buiten het uitkoopbod ook een opwaartse herziening aan van zijn vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2012. Voor het boekjaar 2012 verwacht de vennootschap nu een groei van de bedrijfsopbrengsten "tussen 7-8%" ten opzichte van een initiële prognose voor een groei van de bedrijfsopbrengsten "tussen 5-6%". De hogere groei van de bedrijfsopbrengsten wordt gedreven door aanhoudende groei in het aantal bundelklanten, meer klanten voor digitale televisie, Sporting Telenet en Fibernet, en een stijgende bijdrage van Telenet's mobiele telefonie-activiteiten. Verder verwacht de vennootschap dat de Adjusted EBITDA tegen eenzelfde tempo als de bedrijfsopbrengsten zal groeien, dit wil zeggen een groei "tussen 7-8%" voor het volledige boekjaar 2012 in vergelijking met een initiële prognose van "tussen 5-6%". Deze vooruitzichten impliceren dus een stabiele Adjusted EBITDA-marge als gevolg van aanhoudende kostdiscipline, schaalvoordelen en groei op het gebied van bundels. Telenet verwacht verder een toename in de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen, die "tussen 24-25% van de bedrijfsopbrengsten" zullen bedragen voor het volledige jaar 2012 in vergelijking met een initiële prognose van "tussen 22-23%". De toe te rekenen bedrijfsopbrengsten blijven voornamelijk gerelateerd aan de groei van de Vennootschap, gedreven door een stijging van het aantal settopboxen voor verhuur als gevolg van de verdere digitalisering van Telenets kabeltelevisieklanten en hogere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen voor installaties bij de klant. Tot slot verwacht de Vennootschap voor het lopende boekjaar 2012 een "stabiele" vrije kasstroom ten opzichte van 2011. Telenet zal op woensdag 24 oktober 2012 na sluiting van de beurs om 17:45u CET zijn derdekwartaalcijfers publiceren. De Vennootschap zal op donderdag 25 oktober 2012 om 16:00u CET een telefonische vergadering organiseren voor analisten en institutionele beleggers.