*De bedrijfsopbrengsten stegen met 5% joj tot €669,9 miljoen, dankzij stevige groei van het aantal klanten met een abonnement op drie producten (triple-play) en zakelijke diensten, ondanks de impact van de verandering in de financiële verslaggeving voor bepaalde marketingnummers en sms;

*De Adjusted EBITDA steeg met 7% joj tot €354,1 miljoen en de onderliggende marge steeg met 130 basispunten tot 52,9%, ondanks investeringen in groei en kosten in verband met de instap in de markt voor mobiele telefonie, dankzij een efficiënte kostenbeheersing en productbundels;

*De nettowinst steeg met 168% joj tot €58,5 miljoen, inclusief een winst op derivaten van €20,4 miljoen;

*De toe te rekenen bedrijfsinvesteringen stegen met 18% joj tot €127,1 miljoen als gevolg van hogere op succes gebaseerde bedrijfsinvesteringen, inclusief de overschakelingen naar Fibernet en netwerkupgrades;

*Vrije kasstroom van €139,7 miljoen, of 21% van de bedrijfsopbrengsten, met een lagere vrije kasstroom in KW2 2011 door hogere geldelijke bedrijfsinvesteringen en bepaalde halfjaarlijkse geldelijke rentebetalingen;

*Versnelde groei van triple-play klanten, die op 30 juni 2011 34% van ons totale klantenbestand uitmaakten;

*Solide aangroei in het hoger marktsegment, waarbij Fibernet goed was voor een aanzienlijk deel van onze verkopen in het tweede kwartaal van 2011;

*Vooruitzichten bijgesteld naar aanleiding van de verwerving van voetbaluitzendrechten en mobiel spectrum.

*De bedrijfsopbrengsten stegen met 5% joj tot €669,9 miljoen, dankzij stevige groei van het aantal klanten met een abonnement op drie producten (triple-play) en zakelijke diensten, ondanks de impact van de verandering in de financiële verslaggeving voor bepaalde marketingnummers en sms; *De Adjusted EBITDA steeg met 7% joj tot €354,1 miljoen en de onderliggende marge steeg met 130 basispunten tot 52,9%, ondanks investeringen in groei en kosten in verband met de instap in de markt voor mobiele telefonie, dankzij een efficiënte kostenbeheersing en productbundels; *De nettowinst steeg met 168% joj tot €58,5 miljoen, inclusief een winst op derivaten van €20,4 miljoen; *De toe te rekenen bedrijfsinvesteringen stegen met 18% joj tot €127,1 miljoen als gevolg van hogere op succes gebaseerde bedrijfsinvesteringen, inclusief de overschakelingen naar Fibernet en netwerkupgrades; *Vrije kasstroom van €139,7 miljoen, of 21% van de bedrijfsopbrengsten, met een lagere vrije kasstroom in KW2 2011 door hogere geldelijke bedrijfsinvesteringen en bepaalde halfjaarlijkse geldelijke rentebetalingen; *Versnelde groei van triple-play klanten, die op 30 juni 2011 34% van ons totale klantenbestand uitmaakten; *Solide aangroei in het hoger marktsegment, waarbij Fibernet goed was voor een aanzienlijk deel van onze verkopen in het tweede kwartaal van 2011; *Vooruitzichten bijgesteld naar aanleiding van de verwerving van voetbaluitzendrechten en mobiel spectrum.