Tot nu toe geven de ontwikkelingen op de Europese beurzen professor Stefan Duchateau geen ongelijk maar hij blijft voorzichtig door de accenten vooral te leggen in Duitsland, Zweden en in beperktere mate op het snel terugkerende Spanje.

De ontwikkelingen in de Eurozone wijzen ook steeds meer in de richting van een substantiële afname van het systemische risico. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Tot nu toe geven de ontwikkelingen op de Europese beurzen professor Stefan Duchateau geen ongelijk maar hij blijft voorzichtig door de accenten vooral te leggen in Duitsland, Zweden en in beperktere mate op het snel terugkerende Spanje. De ontwikkelingen in de Eurozone wijzen ook steeds meer in de richting van een substantiële afname van het systemische risico. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.